กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การศึกษาการให้ความสำคัญของโลจิสติกส์ในด้านต่างๆ ของ หลักสูตรด้านโลจิสติกส์เพื่อการแข่งขันในอีก 10 ปีข้างหน้าของประเทศไทย
Title:     
การศึกษาการให้ความสำคัญของโลจิสติกส์ในด้านต่างๆ ของ หลักสูตรด้านโลจิสติกส์เพื่อการแข่งขันในอีก 10 ปีข้างหน้าของประเทศไทย
Categories:      งานวิจัยปี 2008
BookID:      60
Authors:      วรพจน์ มีถม
ISBN-10(13):      114
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook