กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การพัฒนาโปรแกรมดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของคลังสินค้า : กรณีศึกษาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
Title:     
การพัฒนาโปรแกรมดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของคลังสินค้า : กรณีศึกษาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
Categories:      งานวิจัยปี 2007
BookID:      126
Authors:      ขวัญวรา โพธิวาระ,วเรศรา วีระวัฒน์
ISBN-10(13):      20
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook