กลุ่มงานวิจัย: การออกแบบผังโรงงาน ที่สามารถกำหนดขนาดของแผนกต่างๆและขนาดของพื้นที่โรงงานด้วยวิธีพันธุกรรม
Title:     
การออกแบบผังโรงงาน ที่สามารถกำหนดขนาดของแผนกต่างๆและขนาดของพื้นที่โรงงานด้วยวิธีพันธุกรรม
Categories:      งานวิจัยปี 2007
BookID:      129
Authors:      สุจิเวท สินคีรี ,ธราธร กูลภัทรนิรันดร์
ISBN-10(13):      23
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook