กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: A Mixed Integer Programming Model to Control a One-Warehouse/N-Store Supply Chain
Title:     
A Mixed Integer Programming Model to Control a One-Warehouse/N-Store Supply Chain
Categories:      งานวิจัยปี 2007
BookID:      130
Authors:      Chumpol Monthatipkul
ISBN-10(13):      24
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook