กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การพัฒนาโปรแกรมการวางแผนและควบคุมการผลิตในธุรกิจ SME กรณีศึกษา:โรงงานแกนกระดาษ
Title:     
การพัฒนาโปรแกรมการวางแผนและควบคุมการผลิตในธุรกิจ SME กรณีศึกษา:โรงงานแกนกระดาษ
Categories:      งานวิจัยปี 2007
BookID:      134
ISBN-10(13):      38
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook