กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การพัฒนาโปรแกรมควบคุมสินค้าคงคลังและระบบการนำเสนอการขายในอุตสาหกรรม อัญมณี กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง
Title:     
การพัฒนาโปรแกรมควบคุมสินค้าคงคลังและระบบการนำเสนอการขายในอุตสาหกรรม อัญมณี กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง
Categories:      งานวิจัยปี 2007
BookID:      138
Authors:      เมศรักษ์ งามอภิสิทธิ์,สุวิจักขณ์ ไชยบุตร,อดุลย์วิทย์ วรรณรัตน์,ประจวบ กล่อมจิตร
ISBN-10(13):      31
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook