กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การวางแผนระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกผลไม้
Title:     
การวางแผนระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกผลไม้
Categories:      งานวิจัยปี 2007
BookID:      143
Authors:      ธเนศ สิริสุวรรณกิจ,เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์
ISBN-10(13):      36
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook