กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวินิจฉัยความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจ SME ของไทย
Title:     
การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวินิจฉัยความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจ SME ของไทย
Categories:      งานวิจัยปี 2007
BookID:      146
Authors:      รุธิร์ พนมยงค์,ไพฑูรย์ วราเดชสถิตวงศ์,ปรัชชา ประกอบกิจ
ISBN-10(13):      40
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook