กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การวัดประสิทธิภาพการผลิตและการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายของประเทศไทย
Title:     
การวัดประสิทธิภาพการผลิตและการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายของประเทศไทย
Categories:      งานวิจัยปี 2007
BookID:      157
Authors:      จุมพต สังข์ทอง,พัชราภรณ์ เนียมมณี
ISBN-10(13):      52
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook