กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับเครือข่ายโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง
Title:     
การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับเครือข่ายโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง
Categories:      งานวิจัยปี 2007
BookID:      159
Authors:      ชมพูนุท ด้วงจันทร์,ชุติมา ไวศรายุทธ์,ปรารถนา ปรารถนาดี
ISBN-10(13):      54
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook