กฏบัตรการให้บริการศุลกากร Customes Service Charter

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Customs Service Charter Customs Service Charter

hot!
Date added: 11/07/2008
Date modified: 11/30/-1
Filesize: Empty
Downloads: 4595
กรมศุลกากรได้คำนึงถึงว่าเวลาของผู้รับบริการ / ผู้มาติดต่อราชการเป็นสิ่งมีค่า จำได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการทางศุลกากร โดยออกเป็นกฏบัตรการให้บริการศุลกากร (Customs Service Charter) เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวมทั้งกำหนดช่องทางสำหรับร้องเรียน / ร้องทุกข์ไว้ รายละเอียดตามเอกสาร