Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62
Print this page
Wednesday, 13 January 2010 10:44

บสย.ชุบชีวิตเอสเอ็มอี 1.5 หมื่นราย

Written by 
Rate this item
(0 votes)

source:ไทยรัฐ นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ กรรมการและผู้จัดการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยถึงกรณีที่ บสย.ได้รับการเพิ่มทุนจากกระทรวงการคลัง 3,000 ล้านบาท เพื่อนำไปค้ำประกันสินเชื่อเอสเอ็มอีว่า โครงการนี้จะนำไปค้ำประกันสินเชื่อแบบ Portfolio Guarantee Scheme ที่จะพิจารณาค้ำประกันสินเชื่อเป็นพอร์ตกลุ่มใหญ่ ครั้งละ 1,000-5,000 ล้านบาท โดยธนาคารพาณิชย์เอกชนและธนาคารเฉพาะกิจจะเป็นผู้ส่งรายชื่อลูกค้าให้ บสย.ค้ำประกัน ทั้งนี้ การค้ำประกันจะเน้นกลุ่มลูกค้าตามนโยบายของรัฐบาล เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก “ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับเงินค้ำประกันสินเชื่อเพิ่มเติมรายละ 2 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่อง และลดภาระเครดิตการค้าที่เกิดจากลูกหนี้ยืดระยะเวลาการชำระจาก 2 เดือน เป็น 3-4 เดือน โดยประเมินว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 15,000 ราย ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 300,000 คน และช่วยให้เกิดการหมุนเวียนเงินระบบ 9-10 เท่า หรือประมาณ 300,000 ล้านบาท” นายทวีศักดิ์กล่าวว่า ความต้องการสินเชื่อค้ำประกันคาดว่าจะมีอยู่ ประมาณ 30,000 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นผลมาจากการหารือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารพาณิชย์เอกชนที่ได้ชะลอการปล่อยสินเชื่อ เพราะกลัวหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) จะมีเพิ่มขึ้น นายเกริก วณิกกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธปท. กล่าวว่า การที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการค้ำประกันสินเชื่อผ่าน บสย.เป็นเรื่องที่ดีต่อระบบการปล่อยกู้ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งน่าจะทำให้การขยายตัวของสินเชื่อดีขึ้น เพราะถ้ารัฐบาลเข้ามาค้ำประกันสินเชื่อให้แล้วธนาคารผู้ปล่อยกู้ ซึ่งพิจารณา

Read 1347 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35