Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62
Wednesday, 13 January 2010 10:58

เปิดเส้นทางขนส่งข้ามแดนเชื่อมไทยลาวเวียดนาม

Written by 
Rate this item
(0 votes)

source:ไทยรัฐ นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุม 3 ฝ่าย ไทย-ลาว-เวียดนาม เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสิทธิการจราจรระหว่างประเทศและประเด็นด้านศุลกากร ณ เมืองดาลัด ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมได้มีความตกลงร่วมกันให้เปิดการเดินรถบรรทุกระหว่างประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม ตามแนวเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ณ จุดผ่านแดนมุกดาหาร (ไทย)-สะหวัน-นะเขต (สปป.ลาว) และจุดผ่านแดน แดนสะหวัน (สปป.ลาว)-ลาวบาว (เวียดนาม) พร้อมกันในวันที่ 19 มิถุนายน 2552 นี้ นายชัยรัตน์กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะผู้แทนฝ่ายไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ มีนายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นหัวหน้าคณะ นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ประกอบด้วย ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในเบื้องต้น ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการเดินรถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ตามแนวเขตเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ในเส้นทางดังกล่าว ประเทศละ 400 คัน โดยจะได้มีการประชุมรายละเอียดเกี่ยวกับระบบศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การตรวจอนามัยพืช-คน-สัตว์ และการค้ำประกันต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมอีกครั้ง ในภายหลัง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินรถระหว่างประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม และประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในอนาคต กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมมือกับ สปป.ลาว และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) จัดอบรมผู้ฝึกสอนสำหรับการขับรถที่พวงมาลัยอยู่ทางด้านขวา และการขับรถที่พวงมาลัยอยู่ทางด้านซ้าย เพื่อขับรถในประเทศกลุ่มสมาชิกที่มีการใช้รถแตกต่างกัน โดยกำหนดจัดอบรมในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายน 2552 นี้ ณ จังหวัดมุกดาหารของไทย และแขวงสะหวันนะเขต ของ สปป.ลาว การเปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม ตามแนวเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ณ จุดผ่านแดนมุกดาหาร-สะหวันนะเขต และจุดผ่านแดนสะหวัน-ลาวบาว จะช่วยให้การขนส่งทางถนนของไทยก้าวสู่ระดับสากล โดยขณะนี้ กรมการขนส่งทางบกได้จัดการสัมมนาให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาแก่ผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมรับความเจริญเติบโตของการขนส่งระหว่างประเทศในอนาคต

Read 1194 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35