Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62
Wednesday, 13 January 2010 11:21

มธ.ยกเครื่อง"พาณิชย์ฯอินเตอร์" ปั้นบัณฑิตอเนกประสงค์

Written by 
Rate this item
(0 votes)

source:มติชน นายพีรเศรษฐ์ ชมภูมิ่ง ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า ทิศทางการพัฒนาการศึกษาแนวใหม่จะเน้นให้ผู้เรียนมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นมัลติสกิล คือมีความรู้ความเชี่ยวชาญหลายๆ อย่าง ทำให้รับผิดชอบงานในองค์กรได้กว้างขวางขึ้น บริษัทเองก็พอใจที่ประหยัดต้นทุนได้ เพราะไม่ต้องลงทุนพัฒนาคนมากนัก โดยสถาบันการศึกษาจะเตรียมความพร้อมความชำนาญให้เอง วิธีการนี้นอกจากจะเพิ่มคุณค่าให้ตัวนักศึกษาแล้ว ยังช่วยเหลือองค์กรธุรกิจในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยอีกด้วย เพราะองค์กรสามารถใช้คนน้อยลง โดยคนที่เป็นมัลติสกิลเหล่านี้ค่าตัวจะสูงขึ้นในอนาคต และมีโอกาสก้าวไปสู่ตำแหน่งระดับสูงได้อย่างรวดเร็ว "หัวใจสำคัญอยู่ที่หลักสูตรทั้งหลายที่สอนกันอยู่ต้องปรับกันใหม่ เช่น สาขาการตลาด มีแผนจะปรับเป็นการตลาดกับโลจิสติคส์ เพราะเกี่ยวข้องกันจนแยกไม่ออก นักศึกษาไม่ใช่แต่จะรู้เรื่องการขายสินค้า การทำให้สินค้าติดตลาด แต่ยังต้องรู้เรื่องห่วงโซ่อุปทาน รู้ว่าตรงไหนเป็นต้นทุนที่สามารถควบคุมได้ ทั้งการขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อประหยัดต้นทุนที่สุด เพราะว่าการแข่งขันในเรื่องราคาเข้มข้นขึ้นทุกวัน" นายพีรเศรษฐ์กล่าว นายพีรเศรษฐ์กล่าวว่า อีกเรื่องที่สำคัญคือการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจวัฒนธรรมของต่างชาติ เพื่อทำงานในเวทีสากล ขณะเดียวกันต้องอยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะเป็นลักษณะเฉพาะของอินเตอร์แบบธรรมศาสตร์ที่สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน การทำงานเป็นทีม มีความมั่นใจในการสื่อสารในขณะที่มีความนอบน้อม อ่อนโยนซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่ดีของคนไทย ทั้งนี้ แผนงานในอนาคตอันใกล้ของโครงการนานาชาติ มธ.คือการผลักดันให้นักศึกษามีความรู้เพียงพอที่จะสอบเป็นผู้ตรวจสอบภายใน และนักวิเคราะห์ทางการเงินรับอนุญาตระดับสากล ซึ่งทำงานในต่างประเทศได้ทั่วโลก เป็นตำแหน่งงานที่มีความต้องการมาก นอกจากนี้ ยังพยายามให้โครงการได้รับการรับรองในเรื่องคุณภาพจากสถาบันรับรองระดับนานาชาติในเร็วๆ นี้ ซึ่งการปรับหลักสูตรใหม่ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว จะทำให้มีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติที่ไม่เหมือนใคร

Read 1427 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35