Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62
Print this page
Wednesday, 13 January 2010 12:45

ปตท.จัดค่ายนักสำรวจปิโตรเลียม คัดเยาวชนไทยรับทุนเรียนวิชาชีพ

Written by 
Rate this item
(0 votes)

souce:มติชน

นายอลงกรณ์ มีสุทธา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.เปิดเผยว่า กิจกรรมค่ายนักสำรวจปิโตรเลียม (Next Explorer) จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยได้คัดเลือกนักเรียนในระดับมัธยมปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิต ในโรงเรียนรัฐบาล และเอกชน ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมัธยมปลายเลือก และตัดสินใจที่จะเรียนต่อในสาขาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม และวิศวกรรม ศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในมหา วิทยาลัย เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพในสายอาชีพนี้ให้เพียงพอต่อความต้องการของบริษัท และของประเทศในระยะยาว

"นอกจากกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ และสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับนักเรียน ครูวิทยาศาสตร์ และครูแนะแนวของโรงเรียนต่างๆ แล้ว ปตท.สผ.ยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม รวมทั้ง โอกาสความก้าวหน้าของบุคลากรในธุรกิจนี้แล้ว ยังพาครูวิทยาศาสตร์ และครูแนะแนว ไปเยี่ยมชมแหล่งผลิตในโครงการต่างๆ ของ ปตท.สผ.พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนเพื่อช่วยส่งเสริมความรู้ด้านการสำรวจ และผลิตปิโตร เลียมให้กับทางโรงเรียนได้ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำแก่นักเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษา วิชาชีพนี้ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป" นาย อลงกรณ์กล่าว

กิจกรรมค่ายนักสำรวจนั้น จะคัดเลือก นักเรียนจาก 30 โรงเรียนทั่วประเทศ 125 คน ร่วมกิจกรรมค่ายนักสำรวจปิโตรเลียม เพื่อคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนการศึกษาในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมรองรับการเติบโต และการขยายงานในกิจการของ ปตท.สผ.โดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับปิโตรเลียมพื้นฐาน นักเรียนจะได้รู้ว่าวิชาชีพใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ และรู้ขั้นตอนของการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ปัจจัยสำคัญต่างๆ ในการทำงาน วิธีการ และเทคนิคเพื่อให้ได้มาซึ่งก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน รวมถึง ให้ความรู้และความเข้าใจในสายวิชาชีพ นักธรณีวิทยา นักธรณีฟิสิกส์ วิศวกรปิโตร เลียม และวิศวกรแหล่งกักเก็บ ว่าทำงานแตกต่าง และเกี่ยวข้องกันอย่างไร นอกจากนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง โดยการออกภาคสนามเพื่อสำรวจลักษณะของหินประเภทต่างๆ ในเชิงธรณีวิทยา เพื่อให้ทราบถึงลักษณะเฉพาะของหิน เช่น หินต้นกำเนิดปิโตรเลียม หินกักเก็บ หินปิดกั้น โครงสร้างกักเก็บ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหลักของ Petroleum System โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรณี วิทยา

 

Read 1877 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35