Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62
Wednesday, 13 January 2010 13:00

ประเด็นหารือ "ไทย-หยุนหนาน"

Written by 
Rate this item
(0 votes)

source:ประชาชาติธุรกิจ

กระทรวงพาณิชย์ ได้เสนอให้รัฐบาลท้องถิ่นมณฑลหยุนหนานดูแล 3 ด้าน คือ 1)การอำนวยความสะดวกทางการค้า (trade facilita tion) 2)โลจิสติกส์ และ 3)ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ค้าและสินค้าของทั้งสองฝ่าย และยังได้พบกับกรมพาณิชย์ มณฑลหยุนหนาน เสนอข้อคิดเห็นถึงแนวทางขยายการส่งออกและแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรโดยเฉพาะเรื่องข้าว ซึ่งตามกฎหมายรัฐบาลกลางจะเป็นผู้จัดสรรโควตานำเข้าข้าวให้กับมณฑลในแต่ละปี เพื่อที่มณฑลจะไปจัดสรรต่อให้กับผู้นำเข้า แต่มณฑลหยุนหนานไม่ได้รับจัดสรรโควตา เพราะรัฐบาลมองว่ามณฑลนี้เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าว ทำให้ต้องอาศัยการนำเข้าข้าวผ่านมณฑลอื่นเพื่อมาจำหน่าย เมื่อไปดูซูเปอร์มาร์เก็ต พบว่า มีข้าวหอมมะลิไทยมาจำหน่ายและราคาดีมาก หากเทียบกับราคาข้าวท้องถิ่นถือว่าเป็นสินค้าระดับบน ถ้าหากรัฐบาลกลางแบ่งโควตาให้ ก็จะช่วยให้ไทยสามารถส่งสินค้าโดยตรงกับมณฑลหยุนหนานได้

ส่วนปัญหาการส่งออกสินค้าผลไม้ ได้ขอให้รัฐบาลหยุนหนานในฐานะที่มีตลาดค้าส่งผลไม้รองจากตลาดค้าส่งเจียงหนาน ได้พิจารณาผ่อนผันเรื่องใบอนุญาตนำเข้า ผลไม้ให้มีระยะเวลายาวนานจากเดิม 6 เดือนเป็น 1 ปี และให้เพิ่มชนิดผลไม้ รวมถึงเรื่องการยกเลิกการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สินค้าผลไม้ที่กำหนดไว้ในอัตรา 13% เพราะทั้งสองประเทศมีความตกลง FTA ลดภาษีนำเข้า แต่กลับมีการเก็บภาษีภายใน ถือว่าไม่ยุติธรรมกับประเทศไทย

พร้อมทั้งจะมีการเร่งรัดให้มีการเปิดด่านบ่อหานเพื่ออำนวยความสะดวกในการ ตรวจสอบสินค้า ซึ่งทางกรมพาณิชย์ หยุนหนานรับไปว่าจะมีการทำ MOU กับกระทรวงพาณิชย์จีน กรมศุลกากร และหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าจีน AQSIQ เพื่อให้พร้อมก่อนการเดินทางมาโรดโชว์ของนายกรัฐมนตรีไทย เชื่อว่าจะเป็นโอกาสของสินค้าไทยอีกหลายรายการ ทั้งปิโตรเลียม สินค้าเกษตร มันสำปะหลัง และอาหารทะเลแปรรูป

 

Read 1022 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35