Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62
Wednesday, 13 January 2010 13:08

พาณิชย์ทำเอ็มโอยูกับอีเบย์

Written by 
Rate this item
(0 votes)

source:มติชน

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับอีเบย์ เว็บไซต์ซื้อขายประมูลสินค้าบนอินเตอร์เน็ตของโลก ภายใต้โครงการ "กรมส่งเสริมการส่งออก เพิ่มศักยภาพธุรกิจไทย ด้านการตลาดออนไลน์กับอีเบย์" โดยจะเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกที่เป็นสมาชิกของกรมที่มีประมาณ 1 หมื่นราย และนักธุรกิจ เข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะการดำเนินการธุรกิจบนตลาดออนไลน์อีเบย์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมนักธุรกิจไทย อีเบย์ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมวางขายสินค้าสำหรับ 100 รายการแรกของสมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ และให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมสูงสุด 25% แก่ 100 รายการแรกที่รับชำระเงินผ่านเพย์พาล ในเครืออีเบย์
 

Read 968 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35