Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62
Wednesday, 13 January 2010 13:10

สพฐ.เปิดบรรจุนักศึกษาทุนครู 5 ปีรอบ 2

Written by 
Rate this item
(0 votes)

source:เดลินิวส์

 

นายพิษณุ ตุลสุข ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สพฐ.ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ครั้งที่ 1/2552 เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 185 เขต และ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) โดยเปิดรับ 2,042 อัตรา ซึ่งเท่ากับจำนวนนักศึกษาที่จบรุ่นแรกในปีการศึกษา 2547 นั้น ผลปรากฏว่าบางเขตพื้นที่ฯ มีนักศึกษาสมัครซ้ำกัน จึงต้องคัดผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ไว้ ทำให้มีผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ทั้งสิ้น 1,706 คน และยังเหลือผู้ที่ไม่สามารถลงเขตพื้นที่ฯได้ 336 คน โดยมีตำแหน่งว่างใน 134 เขต ดังนั้น สพฐ.จะเปิดให้มาสมัครใหม่ในรอบ 2 โดยนักศึกษาจะต้องตรวจสอบให้ดีว่าสาขาวิชาที่เขตพื้นที่ฯ เปิดรับสมัครในรอบที่ 2 ตรงกับสาขาที่ตนเองจบมาหรือไม่ โดยกำหนดปฏิทินการรับสมัคร รอบที่ 2 ดังนี้ รับสมัคร วันที่ 18-24 พ.ค. 2552 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 25 พ.ค. ดำเนินการคัดเลือกวันที่ 26 พ.ค. ประกาศผลการคัดเลือก และส่งแบบรายงานผลการดำเนินการถึง สพฐ.ภายในวันที่ 28 พ.ค. สถานศึกษาส่งบรรจุและแต่งตั้งภายในวันที่ 1 มิ.ย. และ สพท.ส่งคำสั่งบรรจุฯ ให้ สพฐ.และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ภายในวันที่ 7 มิ.ย.นี้

นายพิษณุ กล่าวต่อไปว่า สำหรับเขตพื้นที่ฯ ที่เปิดรับสมัครรอบ 2 จำนวน 134 เขต รับ 336 อัตรา มีดังนี้ ภาคกลาง รับ 54 อัตรา ได้แก่ สพท.กทม.เขต 1 รับ สังคมศึกษา 1 อัตรา นนทบุรี เขต 1 รับ การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา นนทบุรี เขต 2 รับ วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา ปทุมธานี เขต 1 รับ การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา ปทุมธานี เขต 2 รับ ภาษาไทย 1 อัตรา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับ วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ภาษาไทย 1 อัตรา อ่างทอง รับ วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา ชัยนาท รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ลพบุรี เขต 2 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา ภาษาไทย 1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา สระบุรี เขต 1 รับ การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา สระบุรี เขต 2 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ภาษาไทย 2 อัตรา การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา สิงห์บุรี รับ ภาษาไทย 1 อัตรา อุทัยธานี เขต 2 รับ วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา กาญจนบุรี เขต 1 รับ การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา กาญจนบุรี เขต 2 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา กาญจนบุรี เขต 4 รับ ภาษาไทย 1 อัตรา นครปฐม เขต 1 รับ ศิลปกรรม 1 อัตรา นครปฐม เขต 2 รับ ภาษาไทย 1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา ราชบุรี เขต 1 รับ ภาษาไทย 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ราชบุรี เขต 2 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา สุพรรณบุรี เขต 2 รับ เคมี 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ภาษาไทย 1 อัตรา ศิลปกรรม 1 อัตรา สุพรรณบุรี เขต 3 รับ ภาษาไทย 1 อัตรา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับ สังคมศึกษา 1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รับ การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา ฉะเชิงเทรา เขต 2 รับ ภาษาไทย 1 อัตรา ปราจีนบุรี เขต 1 รับ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ศิลปกรรม 1 อัตรา ปราจีนบุรี เขต 2 รับ วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สมุทรปราการ เขต 2 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ภาษาไทย 1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา สระแก้ว เขต 2 รับ การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา

ภาคเหนือ รับ 64 อัตรา ดังนี้ กำแพงเพชร เขต 2 รับ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา นครสวรรค์ เขต 3 รับ วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา พิจิตร เขต 1 รับ คณิตศาสตร์ 2 อัตรา พิจิตร เขต 2 รับ การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา ตาก เขต 1 รับ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ตาก เขต 2 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ภาษาไทย 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา พิษณุโลก เขต 1 รับ ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา พิษณุโลก เขต 2 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา พิษณุโลก เขต 3 รับ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เพชรบูรณ์ เขต 1 รับ ภาษาไทย 1 อัตรา เพชรบูรณ์ เขต 2 รับ วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เพชรบูรณ์ เขต 3 รับ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา สุโขทัย เขต 1 รับ สังคมศึกษา 1 อัตรา อุตรดิตถ์ เขต 1 รับ ภาษาไทย 1 อัตรา อุตรดิตถ์ เขต 2 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา

เชียงราย เขต 2 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา เชียงราย เขต 3 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ภาษาไทย 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย 2 อัตรา เชียงราย เขต 4 รับ การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เชียงใหม่ เขต 3 รับ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา ศิลปกรรม 1 อัตรา ภาษาไทย 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา เชียงใหม่ เขต 5 รับ ภาษาไทย 1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย 3 อัตรา เชียงใหม่ เขต 6 รับ ภาษาไทย 1 อัตรา น่าน เขต 2 รับ ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา พะเยา เขต 2 รับ ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา แพร่ เขต 2 รับ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับ การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา ลำปาง เขต 2 รับ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา ลำปาง เขต 3 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ภาษาไทย 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา ลำพูน เขต 1 รับ วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ลำพูน เขต 2 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ภาษาไทย 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับ 159 อัตรา ดังนี้ หนองคาย เขต 1 รับ การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา หนองคาย เขต 2 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา หนองคาย เขต 3 รับ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา หนองบัวลำภู เขต 1 รับ ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา หนองบัวลำภู เขต 2 รับ คณิตศาสตร์ 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา เลย เขต 1 รับ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา เลย เขต 2 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา เลย เขต 3 รับ สังคมศึกษา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา อุดรธานี เขต 1 รับ ฟิสิกส์ 1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา อุดรธานี เขต 2 รับ การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา อุดรธานี เขต 3 รับ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา อุดรธานี เขต 4 รับ สังคมศึกษา 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา ขอนแก่น เขต 2 รับ ชีววิทยา 1 อัตรา ขอนแก่น เขต 3 รับ เคมี 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ขอนแก่น เขต 4 รับ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ขอนแก่น เขต 5 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา มหาสารคาม เขต 1 รับ ชีววิทยา 1 อัตรา ภาษาไทย 1 อัตรา มหาสารคาม เขต 2 รับ การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา ศิลปกรรม 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา มหาสารคาม เขต 3 รับ ภาษาไทย 1 อัตรา

ร้อยเอ็ด เขต 2 รับ การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา ภาษาไทย 1 อัตรา ร้อยเอ็ด เขต 3 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา กาฬสินธุ์ เขต 1 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา กาฬสินธุ์ เขต 2 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา กาฬสินธุ์ เขต 3 รับ สังคมศึกษา 1 อัตรา นครพนม เขต 1 รับ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา นครพนม เขต 2 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา ภาษาไทย 1 อัตรา สกลนคร เขต 1 รับ ภาษาไทย 1 อัตรา สกลนคร เขต 2 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา สกลนคร เขต 3 รับ เคมี 1 อัตรา ชัยภูมิ เขต 1 รับ ภาษาไทย 1 อัตรา ชัยภูมิ เขต 2 รับ ภาษาไทย 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา ชัยภูมิ เขต 3 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา นครราชสีมา เขต 2 รับ ศิลปกรรม 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 3 อัตรา นครราชสีมา เขต 3 รับ สังคมศึกษา 1 อัตรา นครราชสีมา เขต 4 รับ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา นครราชสีมา เขต 5 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ภาษาไทย 1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา นครราชสีมา เขต 6 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 4 อัตรา นครราชสีมา เขต 7 รับ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ศิลปกรรม 1 อัตรา

บุรีรัมย์ เขต 2 รับ ฟิสิกส์ 1 อัตรา บุรีรัมย์ เขต 3 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา บุรีรัมย์ เขต 4 รับ วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา สุรินทร์ เขต 2 รับ การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ศิลปกรรม 1 อัตรา สุรินทร์ เขต 3 รับ วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา ยโสธร เขต 1 รับ วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ยโสธร เขต 2 รับ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา ศรีสะเกษ เขต 1 รับ วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ศรีสะเกษ เขต 4 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ภาษาไทย 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา อำนาจเจริญ รับ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ศิลปกรรม 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา อุบลราชธานี เขต 1 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา อุบลราชธานี เขต 2 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 3 อัตรา อุบลราชธานี เขต 3 รับ 16 อัตรา ยังไม่ได้กำหนด อุบลราชธานี เขต 5 รับ ภาษาไทย 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา ศิลปกรรม 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา ภาษาอังกฤษ 3 อัตรา

ภาคใต้ รับ 59 อัตรา ดังนี้ ชุมพร เขต 1 รับ ภาษาไทย 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ชุมพร เขต 2 รับ ภาษาอังกฤษ 3 อัตรา สุราษฎร์ธานี เขต 1 รับ ภาษาจีน 1 อัตรา ฟิสิกส์ 2 อัตรา สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับ ศิลปกรรม 1 อัตรา สุราษฎร์ธานี เขต 3 รับ ภาษาไทย 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา ศิลปกรรม 1 อัตรา ตรัง เขต 1 รับ วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ตรัง เขต 2 รับ คณิตศาสตร์ 2 อัตรา นครศรีธรรมราช เขต 2 รับ ภาษาไทย 1 อัตรา นครศรีธรรมราช เขต 3 รับ สังคมศึกษา 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา นครศรีธรรมราช เขต 4 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา พัทลุง เขต 2 รับ ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา กระบี่ รับ ฟิสิกส์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา พังงา รับ ฟิสิกส์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ภูเก็ต รับ สังคมศึกษา 1 อัตรา

สงขลา เขต 2 รับ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา สงขลา เขต 3 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ภาษาไทย 1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา ศิลปกรรม 1 อัตรา ชีววิทยา 2 อัตรา นราธิวาส เขต 1 รับ ภาษาไทย 1 อัตรา นราธิวาส เขต 2 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา นราธิวาส เขต 3 รับ ภาษาไทย 1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา ปัตตานี เขต 1 รับ ภาษาไทย 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ปัตตานี เขต 2 รับ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปัตตานี เขต 3 รับ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา ยะลา เขต 1 รับ วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา และ ยะลา เขต 2 รับ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา ภาษาไทย 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา.
Read 1249 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35