Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62
Wednesday, 13 January 2010 13:12

ปตท.-สามมิตรจับมือพัฒนา Green Logistics

Written by 
Rate this item
(0 votes)

source:กรุงเทพธุรกิจ

ปตท. ร่วมมือ สามมิตร วิจัยและพัฒนาชุดอุปกรณ์ควบคุมเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ เน้นแนวทาง Green Logistics ลดมลพิษ

 

 

นายส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. และ นายเชาว์  โพธิ์ศิริสุข ประธานกรรมการ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการวิจัยและพัฒนาชุดอุปกรณ์ควบคุมเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ (The R&D Project of the Dedicated CNG Conversion Kit for Heavy Duty Diesel Engines) เพื่อกระตุ้นให้เกิดระบบการขนส่งในรูปแบบ Green Logistics อันจะช่วยลดมลพิษไอเสียและเพิ่มความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

สำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุดอุปกรณ์ควบคุมเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาตินั้น จะทำการดัดแปลง (Retrofit) เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติที่มีคุณภาพ ความทนทาน และประสิทธิภาพการใช้งานเทียบเท่าเครื่องยนต์ดีเซลตามมาตรฐานสากล ในการควบคุมมลพิษ ระดับยูโร 3  และ มาตรฐานความปลอดภัยในระดับ On Board Standard  ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงและค่าซ่อมบำรุง ทั้งนี้ หากการวิจัยและพัฒนาสำเร็จเป็นที่น่าพอใจก็จะมีการนำไปสู่การขยายผลในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ความร่วมมือในครั้งนี้ยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาการจัดการภาคขนส่ง โดยเฉพาะต้นทุนด้านการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบันตามแนวทาง Green Logisticsด้วยรูปแบบของ Solution Business ซึ่งเป็นการผสมผสานกัน ระหว่างธุรกิจสีเขียว (Green Business) เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling) และความปลอดภัย (Safety) กับธุรกิจขนส่ง ซึ่งเป็นการบริหารการจัดส่ง (Distributional Efficiency) ที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาอีกด้วย

นายส่งเกียรติ กล่าวว่า โครงการวิจัยและพัฒนาฯในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยลดต้นทุนภาคการขนส่งแล้ว สิ่งที่สำคัญก็คือ ยังจะช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในระยะยาว  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ปตท. ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ที่สำคัญยังเป็นการช่วยดูรักษาสภาพแวดล้อม ลดปัญหาการเกิดมลพิษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและประเทศชาติโดยตรง

Read 1237 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35