Friday, 22 October 2010 23:33

สปป.ลาว กับจีนในการสร้างทางรถไฟจากจีนมานครหลวงเวียงจันทร์

Written by 
Rate this item
(0 votes)

MOU  ความร่วมมือในการลงทุนร่วมกันสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างชายแดนสปป.ลาว กับตอนใต้จีน ยาวประมาณ 400  กิโลเมตร ในกรอบยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางรถไฟในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  ( รายละเอียดเพิ่มเติม ) 

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียงจันทน์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม  2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขนส่งทางรถไฟสาธารณรัฐประชาชนจีน  Mr. Liu Zhijun และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยลาว (สปป.ลาว)  นายสมมาด  พลเสนา ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือMOU  ซึ่งเป็นความร่วมมือในการลงทุนร่วมกันสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างชายแดนสปป.ลาว ทางทิศเหนือในแขวงหลวงน้ำทาที่ติดกับตอนใต้จีนยาวประมาณ 400  กิโลเมตร ในกรอบยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางรถไฟในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  หลังจากได้มีการทำ   FTA   จีน-อาเซียน   โดยสปป.ลาวเสนอพื้นที่ ส่วนจีนสนับสนุนเงินลงทุน 

  

1.  ทางสปป.ลาว    จะสำรวจเส้นทางเดินรถไฟให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้   ว่าจะผ่านส่วนใดในพื้นที่ของสปป.ลาวและทราบค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้าง  ซึ่งอยู่ในแผนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ สปป.ลาว ปี  2011-2015 และคาดว่าจะเริ่มโครงการในอีก 5 ปีข้างหน้า  และจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับเงินลงทุนการก่อสร้างและความร่วมมือจากกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย

 

2.  จีนมีนโยบายในการลงทุนสร้างเส้นทางรถไฟ  อาเซียน - จีน  เพราะจีนจะได้ประโยชน์เต็มที่จากการขนส่งสินค้าลงมาทางตอนใต้ผ่าน สปป.ลาว  เข้าสู่ไทย  ปัจจุบันจีนใช้เส้นทางรถยนต์  เส้นทาง R3A เชื่อมระหว่างชายแดน   จีนตอนใต้ เมืองบ่อหาน  ติดกับสปป.ลาว  แขวงหลวงน้ำทา  มายัง  เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว  ติดกับชายแดนไทย อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเข้ามาแข่งสินค้าไทย  เช่น  ผลไม้ (แอปเปิ้ล  สาลี่  ส้ม  องุ่น) กระเทียม  หอมหัวใหญ่  สิ่งทอ  เสื้อผ้าสำเร็จรูป  และเครื่องใช้ไฟฟ้า  เป็นต้น

 

จีนพยายามผลักดันหลายโครงการเพื่อรองรับการเชื่อมโยงสิบสองปันนากับพม่า  สปป.ลาวและไทย  เช่นบริเวณด่านบ่อหาน   มีการสร้างถนนไฮเวย์อย่างดี   บริเวณฝั่งบ่อเต็นและพื้นที่แขวงบ่อแก้ว  บริเวณสามเหลี่ยมทองคำของไทย  จีนได้รับสัมปทานพื้นที่จากสปป.ลาว  สัญญาเช่า 90 ปี  ที่เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว มีท่าเรือ  มีการสร้างตลาดขายสินค้า  โรงแรม  ที่อยู่อาศัย  และอยู่ระหว่างการสร้างบ่อนคาสิโน รวมทั้งตึกขนาดใหญ่จำนวนมาก  และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สัมปทานส่วนใหญ่เป็นชาวจีน

 

3.  ไทยและจีน   มีโครงการลงทุน   ในโครงการรถไฟความเร็วสูง    จากจังหวัดหนองคาย ผ่านกรุงเทพฯ  ต่อไปยังชายแดนไทย-มาเลเซีย  เป็นระยะทางกว่า  1,000  กิโลเมตร  เพื่อเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟของจีนจากคุณหมิงมายังเมืองเวียงจันทน์  สปป.ลาว   ในแผนการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อในภูมิภาคคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี  2558 เป็นปีเดียวกับอาเซียนก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 

4.  การใช้สปป.ลาว  เป็นประตูการค้าของไทยสู่จีน  และเวียดนาม  จำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือ

ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย  เนื่องจากสปป.ลาว  เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับไทย มีช่องทางการขนส่งสะดวกและมากที่สุด จำเป็นต้องสร้างความจริงใจให้ความช่วยเหลือเพื่อให้สปป.ลาว  มีความเข้มแข็งและมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้าและสังคม  และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามนโยบายของสปป.ลาว  เพราะจีนและเวียดนามต่างก็ให้ความช่วยเหลือแบบ

ให้เปล่าทุก ๆ ด้านเพิ่มมากขึ้น  โดยหวังใช้สิทธิพิเศษสปป.ลาว  และใช้เป็นฐานการลงทุน  ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกชิงส่วนแบ่งตลาดส่งออกของไทย  มากขึ้น

    ............................................................................................................................................................................


สำนักโลจิสติกส์การค้า

ตุลาคม  2553
 

Read 4776 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35