Print this page
Thursday, 01 September 2011 13:57

ภาพกิจกรรมการอบรมโครงการ "สร้างเครือข่ายการขนส่งสินค้าแบบไม่เสียเที่ยวเปล่าและการอบรมเชิงปฎิบัต ิการหลักการและเทคนิคการขับขี่อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ"

Written by 
Rate this item
(0 votes)

img01092554

ภาพกิจกรรมการเข้ารับการอบรมโครงการโครงการ สร้างเครือข่ายการขนส่งสินค้าแบบไม่เสียเที่ยวเปล่า และการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการและเทคนิคการขับขี่อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ


สำนัก งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมมือกับ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (THAILOG) สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS)  และ ECR Green Transport Working Group ภายใต้ ECR Thailand  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ จึงได้จัดโครงการอบรม ภายใต้ชื่อ “โครงการ สร้างเครือข่ายการขนส่งสินค้าแบบไม่เสียเที่ยวเปล่า และการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการและเทคนิคการขับขี่อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ” ขึ้นซึ่งมีความสอดคล้องตามแผนการพัฒนากำลังคนโลจิสติกส์ของสำนักงานคณะ กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในการ เปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asian Economic Community (AEC)


การ จัดโครงการในครั้งแรก จัดขึ้นในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. ที่โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยได้รับการตอบรับอย่างดีมาก จากทางบริษัทผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติการ โดยเนื้อหาการอบรมครอบคลุม3เนื้อหาที่มีประโยชน์โดยตรงต่อผู้ประกอบการและ ผู้ทำงานด้านโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก อันได้แก่

  • ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ เรื่องมาตรฐาน Q.mark โดยวิทยากรจากสำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก
  • เติมเต็มเรื่องหลักการและเทคนิคการขับขี่รถขนาดกลางและขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ
  • ระบบการลดการขนส่งเที่ยวเปล่า (Backhauling System) โดยประธาน ECR Green Transport Working Group


วันนี้ เรามีภาพบรรยากาศภายในงานมาฝากค่ะ และทางสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยจะจัดโครงการอบรมนี้อีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายนนี้ ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วพบกันค่ะ


ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกดูที่นี่


Read 1972 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35
admin

Latest from admin

Related items