Monday, 19 March 2012 16:15

ขนส่งเข้า-ออกท่าเรือ เตรียมใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด

Written by 
Rate this item
(0 votes)
e-gate3
การท่าเรือแห่งประเทศไทย พัฒนาและติดตั้งระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออกประตูตรวจสอบอัตโนมัติ (e-Gate) ที่ท่าเรือกรุงเทพในระยะที่ 2 เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยจะเริ่มเปิดให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลเพียง 10-20 วินาทีต่อคัน
สำหรับกรณีผู้ประกอบการขนส่งที่ยังไม่มีบัตรอนุญาตบุคคล บัตรอนุญาตยานพาหนะ และบัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด บัตรใดบัตรหนึ่งหรือทั้งสามบัตรนี้ หลังจากวันที่ 1 มี.ค. นี้ จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการ เพื่อขอทำบัตรอนุญาตชั่วคราว และชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เสร็จสิ้น เพื่อให้สามารถผ่านเข้าออกได้
นายเฉลิมชัย มีคุณเอี่ยม ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “การท่าเรือฯ ได้พัฒนาการบริหารจัดการและการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์สมบูรณ์แบบ (e-Port) ซึ่งขณะนี้การพัฒนาระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออกประตูตรวจสอบอัตโนมัติ (e-Gate) โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดในการชำระค่าภาระผ่านท่า สามารถใช้ได้ทั้งที่ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมเปิดให้บริการแล้ว”
อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของการท่าเรือ และจูงใจให้ผู้ประกอบการขนส่งมาใช้บริการ ผู้มาขอทำบัตรในระหว่างวันที่ 1-31 มี.ค. 2555 สำหรับ 10,000 ใบแรกที่ท่าเรือกรุงเทพ และ 10,000 ใบแรกที่ท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ขอทำบัตรจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตร 200 บาทต่อใบ ซี่งได้แก่ บัตรอนุญาตบุคคล บัตรอนุญาตยานพาหนะ และบัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด
ส่วนผู้ที่มาขอทำบัตรหลังจาก 10,000 ใบแรก หรือตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. 2555 จะได้รับส่วนลดในการออกบัตร 50% โดยสามารถติดต่อขอทำบัตรได้ที่หมวดบัตรอนุญาต กองรักษาความปลอดภัยท่าเรือกรุงเทพ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดดังกล่าวนี้สามารถตรวจสอบวันและเวลา ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งแต่ละรายสามารถขอทำบัตรดังกล่าวได้มากกว่า 1 ใบ และใช้วงเงินจากบัญชีร่วมกัน
บัตรอนุญาตบุคคลและบัตรอนุญาตยานพาหนะ มีอายุการใช้บัตร 2 ปี ส่วนบัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดใช้ได้ตลอดชีพ หากชำรุดสามารถขอเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าสูญหายผู้มีบัตรจะต้องไปแจ้งความและขอทำบัตรใหม่โดยเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท
เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขณะนี้ที่ท่าเรือกรุงเทพเรามีพนักงานให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ณ จุดบริการที่ประตูเขื่อนตะวันออก ส่วนที่หมวดบัตรอนุญาต กองรักษาความปลอดภัย เปิดให้บริการในเวลาทำการ 8.30-16.30 น. สำหรับที่ท่าเรือแหลมฉบังจะมีจุดบริการ 2 จุดคือที่ ประตู 2 และประตู 3 เปิดให้บริการในเวลาทำการเช่นกัน”
หลังจากที่ระบบผ่านเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ หรือ e-Gate ระยะที่ 2 ดำเนินการสมบูรณ์ในระดับหนึ่งแล้ว เราจะต่อยอดไปอีกในระยะที่ 3 เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการชำระเงินผ่านทางธนาคาร
ด้านตัวแทนผู้ประกอบการขนส่ง คุณปานจิตต์ เหล่าชัยยนต์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก ให้ความเห็นว่า การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันต้องให้พนักงานขับรถถือเงินสดในการชำระค่าภาระผ่านท่า มีปัญหาในเรื่องการเงินหายบ้าง บัตรอิเล็กทรอนิกส์นี้จะช่วยให้เราไม่ต้องถือเงินสดและยังติดตามได้ว่ารถเข้า-ออกท่าเรือเมื่อไร เพิ่มความสะดวกไม่ต้องคอยตรวจเช็คกับพนักงานขับรถทางโทรศัพท์อีกต่อไป
อีกประเด็นที่ตัวแทนผู้ประกอบการขนส่งอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้คือ เรื่องใบเสร็จรับเงิน เนื่องจากผู้ประกอบการขนส่งต้องจ่ายค่าภาระต่างๆ แทนลูกค้าหรือเจ้าของสินค้า การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดโดยการเติมเงินนี้ อาจจะไม่สามารถเคลียร์บัญชีกับลูกค้าได้ กรณีดังกล่าวนี้อยากให้กรมสรรพากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันให้คำแนะนำในกรณีดังกล่าวแก่ผู้ประกอบการขนส่ง

 

ที่มา: www.logisticsdigest.com

 

Read 2123 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35

Latest from admin