Monday, 19 March 2012 16:16

วิธีปฎิบัติเมื่อผ่านเข้าออกท่าเรือด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์

Written by 
Rate this item
(0 votes)
e-gate
ระบบผ่านเข้า–ออกประตูตรวจสอบอัตโนมัติ  (e-Gate) ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ระยะที่ 2 โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดในการชำระค่าภาระผ่านท่า เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป


ที่มา: www.logisticsdigest.com
Read 2015 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35

Latest from admin