Friday, 01 February 2013 17:33

'ชัยยุทธ'เร่งปรับปรุงถนนหนทาง

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

 

เร่งปรับปรุงถนนหนทาง ขนส่งผลผลิตการเกษตร : คอลัมน์คนดังท้องถิ่น : โดย...บุญชู ศรีไตรภพ

 

               ภายหลังการเลือกตั้งเทศบาลตำบลนาโป่ง อ.เมือง จ.เลย เสร็จสิ้นลง ผลปรากฏว่า "ชัยยุทธ พิศถาน" ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีตำบลนาโป่ง เป็นสมัยแรก พร้อมประกาศว่าจะจัดหางบประมาณมาจัดซื้อเครื่องจักรกล และระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ในไร่นาและสวน เพื่อเพิ่มความสะดวก และความสร้างความปลอดภัยให้แก่คนในชุมชน

                "ชัยยุทธ พิศถาน" นายกทต.นาโป่ง เล่าว่า นาโป่งเป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประ กอบอาชีพหลัก ทำนา ทำสวนและทำไร่ โดยมีอาชีพเสริมคือรับจ้างทั่วไป ซึ่งมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 9,540 คน มี 1,771 หลังคาเรือน ช่วงที่เขานั่งตำแหน่งประธานสภาทต.นาโป่ง ได้เห็นการทำงานของฝ่ายบริหารแบบเช้าชามเย็นชาม โดยนั่งรองบประมาณจากส่วนกลาง ที่ยื่นให้แค่ปีละ 27-28 ล้านบาท เมื่อเขามีโอกาสนั่งบริหารจึงดำเนินการตามนโยบายที่หาเสียงไว้ทันที 

               ด้วยภูมิประเทศเป็นขุนเขา การคมนาคมยังยากลำบาก เครื่องจักรมีไม่พอ ดังนั้นเป้าหมายแรกของเขา คือ ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรที่ต้องรีบปรับปรุงให้ดีขึ้น เพราะถนนขนส่งผลผลิตการเกษตรเป็นสิ่งจำเป็นมาก ซึ่งวิธีการนั้นเขาได้นำเสนอรายงานข้อมูลความจำเป็น พร้อมเหตุผลไปจังหวัด กรม รัฐมนตรี และสู่การขอกู้เงินจากสถาบันการเงินไปซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรไม่ว่าจะเป็นรถแทร็กเตอร์ รถแบ็กโฮ รถบดและรถดั๊ม ซึ่งขณะนั้นมีรถไถคันเดียวเท่านั้น

               นายกทต.นาโป่ง บอกว่า ที่ผ่านมาการจ่ายเงินไม่คุ้มค่า เช่น 4 ปีที่ผ่านมา ไปขอเงินจากรัฐได้ 30 ล้านบาท แล้วนำมาแบ่งสันปันส่วนให้ ทต.นาโป่ง 3-4 ล้านบาท ถนนเพื่อการเกษตร 3 กม.ต้องใช้งบประมาณ 7-8 แสนบาท เขาเห็นว่าเป็นราคาที่สูงเกินจำเป็น หากมีรถเองเติมเพียงน้ำมัน ก็ไม่น่าจะเกิน 5-6 หมื่นบาท/ระยะทาง 3 กม. น่าจะประหยัดงบได้มาก คุณภาพของถนนก็จะดี แถมมีรถหรือเครื่องจักรกลที่อยู่ได้นานนับสิบปีหากดูแลดี นี่คือเป้าหมายแรกที่เขาจะรีบทำเพื่อเป็นปัจจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำสินค้าเกษตร

               ทั้งนี้ ปัจจุบันรายได้ต่อหัวหรือจีดีพีกว่า 7 หมื่นบาทต่อคนต่อปี อยู่ที่สองของภาคอีสาน ส่วนเป้าหมายของจังหวัดเลย ตั้งไว้สูงถึง 8 หมื่นบาท หากชาวบ้านกรีดยางได้ร้อยละ 70 ก็จะสร้างรายได้ให้คนพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก และโครงการรองลงมา ได้แก่ การสร้างระบบไฟฟ้าเข้าสู่ไร่นา เพื่อเพิ่มความสว่างและความสะดวกในการประกอบอาชีพ ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งโครงการดังกล่าวล้วนเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนทั้งนั้น

 

ที่มา-www.komchadluek.net

Read 1025 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35