Thursday, 14 February 2013 15:57

ครม.ไฟเขียวกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดู 55/56 ที่ราคา 950 บาท/ตัน สศช.แนะกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดราคาอ้อยให้สอดคล้องต้นทุน

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุม (ครม.)วานนี้ (12 ก.พ.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 2555/2556 ที่ราคา 950 บาทต่อตันอ้อย ที่ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส.หรือประมาณ 90.96%ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ 1,044.45บาทต่อตันอ้อยและกำหนดอัตราขึ้นและลงของราคาอ้อยเท่ากับ 57 บาทต่อ 1 หน่วยซี.ซี.เอส และกำหนดผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูกาลผลิต 2555/2556ที่ 407.15 บาทต่อตันอ้อยตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

อย่างไรก็ตามสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) มีความเห็นว่ากระทรวงอุตสาหกรรมควรกำหนดราคาให้คุ้มกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริงของชาวไร่อ้อย พร้อมทั้งให้คุ้มทุนกับการผลิตที่แท้จริงสำหรับฤดูการผลิตปีต่อ ๆ ไปด้วย เพื่อที่กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ไม่ต้องมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการกู้เงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) มาจ่ายเงินส่วนเพิ่มราคาอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย เนื่องจากสถานะการเงินของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 56 ยังเป็นลูกหนี้ต่อธ.ก.ส. จำนวน 3,045.15 ล้านบาท

นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมต้องเร่งพัฒนาพันธุ์อ้อยใหม่ที่ให้ผลผลิตต่อไร่และความหวานที่เพิ่มขึ้น มีความต้านทานโรค และพัฒนาระบบการจัดการน้ำในไร่อ้อย พัฒนาระบบโลจิสติกส์ในการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งต้องจัดทำแผนการชำระหนี้โดยกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการชำระหนี้คืนให้แก่ธ.ก.ส.และยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายที่มาจากการปรับเพิ่มราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายในอัตราก.ก.ละ5บาทหลังจากที่กองทุนอ้อยฯชำระหนี้เงินกู้ธ.ก.ส.ที่เหลืออยู่เสร็จสิ้นแล้ว พร้อมทั้งให้เร่งรัดศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบให้แล้วเสร็จและเสนอให้ครม.เพื่อให้แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมนี้ในระยะยาวต่อไป

นายชลิตรัตน์ กล่าวด้วยว่า ครม.ยังรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มและราคาผลปาล์มตกต่ำปี 2555/2556 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ดูดซับน้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบตลาดในรอบที่ 1โดยเข้ารับซื้อตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.2555- 24 ม.ค.2556 มีโรงงานสกัดรับซื้อตามโครงการฯ 42 ราย รับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรตามโควตาที่ได้รับการจัดสรรคิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ รวม 43,583 ตันและได้ส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบเข้าคลังกลางของอคส. เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2556แล้วจำนวน 27,233.84 ตัน โดยส่งผลต่อตลาด ราคารับซื้อผลปาล์ม ณ หน้าโรงงานเดือนม.ค. 2556ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนพ.ย. 2554 ก.ก.ละ 3.35-3.80 บาท เป็นก.ก.ละ 3.8 - 4 บาท

ส่วนการดูดซับน้ำมันปาล์มออกจากระบบตลาดในรอบที่ 2 นี้ องค์การคลังสินค้าจะรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบรวมทั้งสิ้น1 แสนตัน ในราคาก.ก.ละ 25บาทโดยขยายเวลารับซื้อไปจนถึงเดือนเม.ย.2556 ส่วนแนวทางการระบายน้ำมันดิบที่อคส.รับซื้อนั้นจะผลิตเป็นน้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวด ถุงและปี๊บจำหน่ายในโครงการธงฟ้าราคาประหยัด ร้านถูกใจและร้านค้าทั่วไป และจำหน่ายให้แก่โรงงานไบโอดีเซล พร้อมกับผลักดันส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศ

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/business/business/20130212/490099/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88950%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99.html

Read 1196 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35