Wednesday, 20 February 2013 15:24

ปรับราคาก๊าซ "ลิงแก้แห" พ่นพิษ! พลังงานกุมขมับไล่ตามคุมเข้มลักลอบขนถ่าย

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับโครงสร้างราคาก๊าซ 3 กลุ่มพ่นพิษ หลังประชาชนลักลอบถ่ายเทก๊าซหุงต้มไปใช้ในภาคขนส่ง-อุตสาหกรรมเกลื่อนเมือง แถมส่งออกเพื่อนบ้านเย้ยอีก กรมธุรกิจพลังงานสั่งพลังงานจังหวัดเข้มงวดตรวจสอบการลักลอบขนถ่ายผิดประเภท เล็งติดระบบอาร์เอฟไอดีที่ถังบรรจุ เพิ่มมาตรการห้ามขนส่งถังแอลพีจีข้ามจังหวัด

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่า ได้กำชับให้สำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศเฝ้าติดตามป้องกันไม่ให้มีการขนส่งก๊าซหุงต้มหรือแอลพีจีผิดประเภท จากโรงบรรจุแอลพีจีและการลักลอบส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน  เนื่องจากโครงสร้างราคาแอลพีจีที่แตกต่างกัน 3 ราคาส่งผลให้มีการลักลอบนำแอลพีจีไปแสวงหากำไรจากส่วนต่างราคา โดยขณะนี้ กรมอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการป้องกันการลักลอบขนถ่ายและการลักลอบส่งออก โดยจะห้ามไม่ให้มีการขนส่งแอล-พีจีที่บรรจุถังแล้วข้ามเขตจังหวัดด้วย


ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้รับรายงานพบมีการขนส่งแอลพีจีผิดประเภทข้ามระหว่างจังหวัดกันมาก โดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดน เพื่อเตรียมส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการออกมาตรการห้ามขนส่งข้ามเขตจังหวัดดังกล่าวต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้านประกอบกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับธุรกิจแอลพีจีในจังหวัดอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนี้ ธพ.ยังจะพิจารณาออกมาตรการเพิ่มเติมป้องกันการลักลอบนำแอลพีจีไปจำหน่ายข้ามสาขา โดยติดตั้งมิเตอร์ที่โรงบรรจุแอลพีจี เพื่อที่จะระบุให้มีหลักฐานยืนยันว่า แอลพีจีที่ออกจากโรงบรรจุจะนำไปจำหน่ายให้กับภาคใดใช้บ้าง และมีปริมาณเท่าใด เพราะแอลพีจีในปัจจุบันมีราคาที่แตกต่างกัน ทั้งราคาภาคครัวเรือน ภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งจะมีการนำระบบเทคโนโลยีชิพอัจฉริยะ (Radio Frequency Identification) หรือ อาร์เอฟไอดีที่ถังแอล-พีจี ซึ่งระบบนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะจะทำให้ทราบว่าถังแอลพีจีเคลื่อนย้ายไปที่ใดบ้าง มีการขนส่งไปในจังหวัดใด และตรงตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานพลังงานจังหวัดหรือไม่ แต่จะเป็นระบบที่มีต้นทุนสูงพอสมควร

นายวีระพลยังกล่าวด้วยว่า แนวโน้มความ ต้องการใช้แอลพีจียังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่ผิดปกติคือภาคครัวเรือนที่มีการขยายตัวเฉลี่ย 8.2% ซึ่งในทางปฏิบัติควรจะขยายตัวใกล้เคียงกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่ขยายตัวเพียง 4-5% ซึ่งเกิดจากการลักลอบการจำหน่ายผิดประเภท ในขณะที่ภาคขนส่งขยายตัว 21.4% ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 4.8% และภาคปิโตรเคมี 23.4%

ทั้งนี้ ปัญหาความแตกต่างของราคาแอลพีจีเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการลักลอบส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากราคาในไทยถูกกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบราคาขายปลีกแอลพีจีกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยพบว่าราคาแอลพีจีในลาวอยู่ที่ 48.88 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) พม่า 39.50 บาทต่อ กก. กัมพูชา 42.53 บาทต่อ กก. มาเลเซีย 20 บาทต่อ กก. เวียดนาม 51 บาทต่อ กก.ขณะประเทศไทยก๊าซหุงต้มอยู่ที่ 18.13 บาทต่อ กก. ซึ่งจากสถิติพบว่ามีการลักลอบส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านเดือนละ 7,000 ตัน

ปัจจุบัน ธพ.ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบโรงบรรจุแอลพีจี ที่มีการผลิตเกินกว่ากำลังการผลิตจริง โดยตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการบรรจุแอลพีจีครัวเรือนส่วนเกินไปจำหน่ายในภาคอื่นๆที่ได้ราคาดีกว่า ซึ่งพบมี 122 ราย โดยยังอยู่ระหว่างการสอบสวนใกล้จะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้แล้ว

 

ที่มา : ไทยรัฐ

Read 821 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35