Thursday, 21 February 2013 17:05

บขส. เริ่มให้บริการรถโดยสารเส้นทาง ไทย-กัมพูชา ตั้งแต่วันนี้

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ขนส่งพร้อมเปิดให้บริการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ ไทย-กัมพูชา ตั้งแต่วันนี้ โดยมี 2 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ- เสียมราฐ และ กรุงเทพฯ-พนมเปญ

  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. พร้อมเปิดให้บริการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศเส้นทางไทย - กัมพูชา เริ่มตั้งแต่วันนี้ (21 กุมภาพันธ์) ประกอบด้วย

          เส้นทางที่ 1 กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ – ปอยเปต – เสียมราฐ

          เส้นทางที่ 2 กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ – ปอยเปต – พนมเปญ  

          โดยเส้นทางที่ 1 มีระยะทาง 424 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง ด้วยรถมาตรฐาน 1 (ข) ฝ่ายละ 1 คัน ระยะแรกเดินรถฝ่ายละ 1 เที่ยวต่อวัน ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 09.00 น. ออกจากเสียมราฐ เวลา 08.00 น. อัตราค่าโดยสารตลอดเส้นทาง 750 บาท หรือ 25 ดอลลาร์สหรัฐ

          ส่วนเส้นทางที่ 2 719 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 11 ชั่วโมง ด้วยรถมาตรฐาน 1 (ข) ฝ่ายละ 1 คัน ระยะแรกเดินรถฝ่ายละ 1 เที่ยวต่อวัน ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 08.15 น. ออกจากพนมเปญ เวลา 07.00 น. อัตราค่าโดยสารตลอดเส้นทาง 900 บาท หรือ 30 ดอลลาร์สหรัฐ  

          นายวุฒิชาติ ยังกล่าวอีกว่า บขส. พร้อมเปิดให้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศ ไทย - กัมพูชาแล้วตั้งแต่วันนี้ หลังจาก บขส. ทดลองเดินรถในเส้นทางดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2555 และต้องหยุดเดินรถชั่วคราว ด้วยปัญหาความไม่พร้อมของฝ่ายกัมพูชา ประกอบกับเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่ให้ไทย - กัมพูชา เดินรถสวนทางกัน จึงทำให้ บขส. ต้องหยุดเดินรถไปด้วย

 

ที่มา : มติชน

Read 849 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35