Monday, 04 March 2013 17:50

กระทรวงวิทย์นำร่องแก้ปมรถติด โชว์"ITS"ระบบจราจรอัจฉริยะ

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 ปัญหาจราจรของไทยรุนแรงขึ้นทุกปี แต่เป็นที่ทราบดีว่าการตัดถนนให้พอกับความต้องการเป็นวิธีที่ใช้เงินลงทุนสูง

  แต่ปัจจุบันมีระบบที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก และหลายประเทศพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ นั่นคือ "ระบบการจราจรขนส่งอัจฉริยะ" หรือ ITS (Intelligence Transport System) ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลักดันให้นำมาใช้ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ระบบดังกล่าวผสมผสานเทคโนโลยีหลายด้านทั้งอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารโทรคมนาคม และนวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยให้การจัดการจราจรมีประสิทธิภาพผ่านการประสานข้อมูลระหว่างกันของหน่วยตรวจวัด และทำนายระดับความหนาแน่นการจราจร ทำให้การสัญจรคล่องตัว ลดจราจรติดขัดนอกจากนี้การมีระบบให้ข้อมูลเส้นทางจราจรและสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนอุบัติภัยต่างๆ แบบปัจจุบัน (Real time) ทำให้ผู้ขับขี่หลีกเลี่ยงเส้นทางที่หนาแน่นและมีปัญหา ทั้งยังช่วยให้การแจ้งเหตุและกู้ภัยต่างๆ ทำได้รวดเร็วส่งผลให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ITS ต้องการความรู้ในหลากหลายสาขาและต้องการการบูรณาการร่วมกัน โดยเอกชนที่จำหน่ายรถยนต์และเทคโนโลยีด้านการจราจรขนส่ง กับหน่วยงานภาคการศึกษาที่ทำวิจัยพัฒนาระบบต้องทำงานร่วมกันตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์นับจำนวนรถด้วยกล้อง Image Processing ต้องติดบนพื้นที่ของกทม. และส่งข้อมูลผ่านสายสื่อสารของบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมมาเก็บยังหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมเพื่อสร้างแบบจำลองและคาดการณ์การสัญจร

ที่มา-http://www.khaosod.co.th

Read 777 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35