Thursday, 07 March 2013 16:50

กทม.รวบรวมปัญหาคนกรุง เสนอผู้ว่าฯคนใหม่ช่วยแก้

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

 นายมานิต เตชอภิโชค รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ทาง กทม.ได้รวบรวมความเห็นของประชาชนในทุกสาขาอาชีพ และสื่อมวลชนที่แสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 19 ม.ค. ถึงวันที่ 2 มี.ค. 56 ในประเด็นที่ต้องการเสนอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯดำเนินการเพื่อคนกรุงเทพฯ มีดังนี้ เรื่องการแก้ปัญหาจราจร การจำกัดพื้นที่การใช้รถยนต์ส่วนตัวในกรุงเทพฯ การพิจารณาเพิ่มจุดกลับรถ ไม่ปิดถนนเพื่อซ่อมแซมนานเกินไป การขยายถนนเพิ่ม, การพัฒนาระบบขนส่งให้ดีขึ้น การเปิดรถไฟฟ้าให้วิ่งบริการ 24 ชั่วโมง, ปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น, การดูแลด้านความปลอดภัย เพิ่มแสงสว่าง เพิ่มกล้องวงจรปิด เพิ่มเจ้าหน้าที่ดูแล, การปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรุงเทพฯ ให้สวยงาม เช่น ทำความสะอาดถนน การตัดต้นไม้, การบริการด้านการแพทย์ให้เข้าถึงชุมชนมากขึ้น, แก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ปัญหาขยะเน่าเหม็น ขยะล้นเมือง เพิ่มถังขยะให้เพียงพอ, การจัดระเบียบผู้ค้าแผงลอย, การแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก, การสร้างแบรนด์ให้กรุงเทพฯ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน, สร้างมาตรการความปลอดภัยให้กับผู้หญิงมากขึ้น เช่น มีตำรวจหญิง พนักงานความปลอดภัยผู้หญิง, การพัฒนาคลองรอบกรุงเทพฯ, เพิ่มโอกาสให้เด็กที่ด้อยโอกาส ลดค่าเล่าเรียน แก้ปัญหาว่างงานเด็กจบใหม่, ปรับปรุงสวัสดิภาพของผู้สูงอายุ และขอให้จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุตรงเวลา, แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วน, จัดเก็บสายไฟลงดิน, การแก้ปัญหาทางจักรยาน, ทำสวนขนาดเล็กให้กระจายทั่วกรุงเทพฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เทียบเท่ามาตรฐานโลก, แก้ปัญหาน้ำเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน, การเพิ่มลานกีฬา

ทั้งนี้ข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดที่ได้รวบรวมมาได้สังเคราะห์และวิเคราะห์เพื่อมอบให้ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ หลังจากเข้ารับตำแหน่ง โดยจะแจกแจงว่าเรื่องใดที่อยู่นอกเหนือจากนโยบายที่ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.ได้หาเสียงไว้ คือ 10 มาตรการเร่งด่วน และ 6 นโยบายร่วมสร้างกรุงเทพฯ.

 

ที่มา-http://www.dailynews.co.th

Read 964 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35