Thursday, 07 March 2013 17:17

ยัดเงินเลี่ยงโดนใบสั่งระวังติดคุก

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

 

 ช่วงนี้มีคลิปการให้และรับเงินระหว่างผู้ขับขี่และตำรวจจราจรออกมาเผยแพร่บ่อย  ซึ่งกรณีเช่นนี้ถือเป็นการให้และรับสินบนมีความผิดตามกฎหมาย โดยผู้ให้สินบนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 144 “ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน เพื่อจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนพวกเจ้าหน้าที่รัฐที่รับเงินสินบน ก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 2,000-40,000 บาท หรือประหารชีวิต ประกอบกับมาตรา 157 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ สรุปคือผิดทั้งผู้ให้และผู้รับ หากทำผิดกฎจราจรก็ควรรับใบสั่งไปจ่ายค่าปรับกับร้อยเวร ทั้งนี้ พล.ต.ต.วรศักดิ์ นพสิทธิพร รองผบช.น. กำชับตำรวจจราจรกรุงเทพฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต หากพบว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ จะถูกไล่ออกจากราชการและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย.

ที่มา-http://www.dailynews.co.th

Read 1006 times Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35