Monday, 03 June 2013 09:29

นายกรัฐมนตรี หารือ รมต.ต่างประเทศมัลดีฟส์ ขอให้ไทยพิจารณายกเว้นวีซ่าให้คนมัลดีฟส์ เดินทางไปท่องเที่ยวและใช้บริการด้านสุขภาพ พร้อมร่วมมือลดต้นทุนขนส่ง อีกด้านพบประธานศาลฎีกามัลดีฟส์ หนุนแลกเปลี่ยนความรู้ด้านยุติธรรม

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 วันนี้ (2 มิ.ย.) นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังนาย Abdul Samad Abdullah รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมัลดีฟส์ คารวะนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และหารือ ที่ห้อง VIP โรงแรม Kurumba Maldives ว่า นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับมัลดีฟส์เป็นอย่างมาก เนื่องจากไทยและมัลดีฟส์ถือเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ซึ่งไทยพร้อมที่จะสานต่อความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับมัลดีฟส์ในด้านที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ และสาขาที่มัลดีฟส์มีความต้องการและเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศจะสามารถขยายความร่วมมือได้ ภายหลังจากที่ได้มีการลงนามความตกลง 4 ฉบับ ทั้งนี้ รัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนภาคเอกชนไทยให้เข้ามาลงทุนในมัลดีฟส์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง และธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการ โดยข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านอาหาร ที่จะลดต้นทุนการนำเข้า เพราะมัลดีฟส์มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และต้องพึ่งพาการนำเข้าอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการอาหารที่มีคุณภาพ ซึ่งไทยจะช่วยพัฒนาด้านโลจิสติกส์การนำเข้าอาหารที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ มัลดีฟส์ขอให้ไทยพิจารณาการยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวจากมัลดีฟส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว และการดูแลรักษาสุขภาพ ที่ไทยมีการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ที่มัลดีฟส์มีความมั่นใจ
       
       ทั้งนี้ นายกฯ ได้หารือกับนาย Anmed Faiz Hussain ประธานศาลฎีกามัลดีฟส์ โดยประธานศาลฯกล่าวถึงการปฏิรูปและพัฒนาระบบกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ เพื่อส่งเสริม คุ้มครองและให้ความมั่นใจต่อนักลงทุนต่างชาติ ที่เข้ามาลงทุนในมัลดีฟส์ พร้อมยืนยันถึงการยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยและส่งเสริมและสนับสนุนรัฐบาลเพื่อพัฒนาประเทศ และส่งเสริมการลงทุน จากต่างประเทศ และนายกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ยุติธรรมไทยและมัลดีฟส์ เพื่อมีการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม และความรู้เกี่ยวกับกฏหมายคุ้มครองการลงทุน ตามที่มัลดีฟส์ต้องการ
       
       สำหรับการหารือกับนาย Abdullah Shahid ประธานรัฐสภามัลดีฟส์ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกระชับความร่วมมือระหว่างรัฐสภา และหวังจะให้มีการแลกเปลี่ยนผู้แทนระหว่างรัฐสภาของสองประเทศ โดยรัฐบาลไทยให้การส่งเสริมและปกป้องประชาธิปไตย และสร้างความเข็มแข็งให้แก่หลักนิติธรรม ซึ่งรัฐสภามีบทบาทอย่างมากในการผ่านกฎหมาย เพื่อปกป้องประชาธิปไตยไทย ทั้งนี้ประธานรัฐสภามัลดีฟส์ ได้ชื่นชมในบทบาทนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนอย่างท่วมท้น และเป็นแรงบันดาลใจให้กับมัลดีฟส์ ที่จะมีการเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้นี้ และเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นจะบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อความมั่นใจต่อระบบประชาธิปไตยของมัลดีฟส์
       
       มีรายงานว่าเมื่อเวลา 15.36 น.นายธีรัตน์ ได้พิมพ์ข้อความในทวิตเตอร์ส่วนตัว โดยระบุว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้หารือ รมต.ต่างประเทศมัลดีฟส์ ถึงกรณีช่วยเหลือลดต้นทุนการนำเข้าสินค้า และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โดย รมต.ต่างประเทศมัลดีฟส์ ได้ขอให้ไทยพิจารณายกเว้นวีซ่าให้คนมัลดีฟส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปท่องเที่ยวและใช้บริการด้านสุขภาพในไทย ขณะเดี่ยวกัน มัลดีฟส์ต้องนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศถึง 60% มาให้บริการนักท่องเที่ยว จึงอยากร่วมมือกับไทยในการลดต้นทุน นอกจากนี้ รมต.ต่างประเทศมัลดีฟส์เชิญชวนนักลงทุนไทยมาลงทุนในมัลดีฟส์เพิ่มในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐานเพิ่ม
       
       ขณะเดียวกัน ประธานศาลฎีกามัลดีฟส์ได้เข้าพบ น.ส.ยิ่งลักษณ์ โดยกล่าวยืนยันว่าระบบยุติธรรมมัลดีฟส์จะดูแลและให้ความเป็นธรรมกับนักลงทุนต่างประเทศ ส่วนประธานศาลฎีกามัลดีฟส์ได้ขอความร่วมมือรัฐบาลไทยประสานงานให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านการเรียนรู้กระบวนการยุติธรรม 2 ประเทศ ซึ่งนายกฯได้ตกลงร่วมกัน พร้อมกับประธานสภามัลดีฟส์ยังได้กล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ หวังว่าไทยจะขยายการลงทุนเพิ่มในมัลดีฟส์ ด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะเน้นการนำอาหารฮาลาลส่งเข้ามายังมัลดีฟส์ และหาทางใช้ท่าเรือน้ำลึกทวายเอื้อประโยชน์ต่อการค้าระหว่างกัน และนายกรัฐมนตรียังกล่าวชื่นชมมัลดีฟส์ในการรักษาสภาพแวดล้อมให้ประเทศมีความสวยงาม สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี


ที่มา - http://www.manager.co.th/

Read 1877 times Last modified on Monday, 03 June 2013 09:30