Tuesday, 09 July 2013 03:45

กกร.เชื่อมั่นจีดีพีโต 4-5% จับตาผลกระทบส่งออกตลาดเงินทุนผันผวน

Written by 
Rate this item
(0 votes)

นายชาติศิริ โสภณพนิช ประธานสมาคมธนาคารไทยและประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยว่า กกร.มองเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังยังขยายตัวในทิศทางที่ดี แม้หลายสำนักจะปรับประมาณการเศรษฐกิจลง 

 เท่าที่หารือกับภาคเอกชนด้วยกันเชื่อว่าจีดีพีหรือเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัว 4-5% และเชื่อว่าจะสร้างเสถียรภาพในระยะปานกลางได้ ขณะที่ภาคเอกชนยังต้องติดตามภาวะตลาดเงินตลาดทุนโลกซึ่งคาดว่าจะมีความผันผวน เพราะประเทศเศรษฐกิจหลักของโลกเริ่มส่งสัญญาณชะลอการอัดฉีดสภาพคล่อง เช่น การชะลอมาตรการผ่อนคลายการเงินเชิงนโยบาย (QE) ของสหรัฐฯ ส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายไทยยังอยู่ในระดับที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดี

“ครึ่งหลังปีนี้คาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่น่าผันผวน และคงไม่เกิดฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเอกชนเห็นว่าควรมองเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลต่อการส่งออกไทย ซึ่งเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกไทยทั้งทางตรงและอ้อม จึงต้องติดตามใกล้ชิด เช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่จะกระทบต่อการส่งออกไทย”

ด้านนายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานอาวุโสสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในระยะยาว กกร.จะเสนอรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเจรจาเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) เพราะสิทธิพิเศษศุลกากร (จีเอสพี) จากสหภาพยุโรป (อียู) จะหมดลงใน 1-2 ปี ทำให้การส่งออกไปอียูแข่งขันสูงขึ้น จึงควรกำหนดเป็นวาระของประเทศในการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอ็นจีโอ และเอกชน เพื่อผลักดันการเจรจา รวมทั้งจะเสนอให้รัฐบาลผลักดันให้เจรจาความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่ครอบคลุมอาเซียน+6 น่าจะไปได้เร็วกว่าการเข้าร่วมการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (ทีพีพี)


ที่มา : ไทยรัฐ

Read 981 times