Wednesday, 17 July 2013 19:52

ประกาศร่างทีโออาร์ซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 3พันคัน19-25ก.ค.

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ร่างทีโออาร์ซื้อรถเมล์3,183คันเสร็จแล้ว เตรียมประกาศผ่านเวบไซต์รับฟังความเห็น19-25ก.ค.

นายนเรศ บุญเปี่ยม รองผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ฝ่ายเดินรถองค์การ ในฐานะประธานคณะกรรมการร่างทีโออาร์จัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ (เอ็นจีวี) จำนวน 3,183 คัน วงเงิน 13,162.2 ล้านบาท เปิดเผยว่า ตามที่นายโอภาส เพชรมุณี ผู้อำนวยการ ขสมก. ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างทีโออาร์ซื้อรถเมล์ใหม่ 10 คน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการจัดทำร่างทีโออาร์ฯ ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 20 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ลงนามคำสั่ง นั้น ขณะนี้คณะกรรมการฯ ได้ยกร่างร่างทีโออาร์จัดซื้อรถเมล์ใหม่ใช้เอ็นจีวี 3,183 คัน แบ่งเป็นจัดซื้อรถเมล์ร้อน 1,659 คัน และรถเมล์ปรับอากาศ 1,524 คัน เสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเสนอให้นายโอภาส ลงนามอนุมัติร่างทีโออาร์ดังกล่าวก่อนจะนำร่างทีโออาร์ประกาศผ่านเวบไซต์ครั้งที่ 1 โดยจะประกาศผ่านเวบไซต์ของ ขสมก.และเวบไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมแสดงความเห็นทั้งนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะประกาศร่างทีโออาร์ในเวบไซต์ในวันที่ 19 - 25 ก.ค.นี้

 

 

นายนเรศ กล่าวต่อว่า หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ จะนำข้อคิดเห็นต่างๆ ที่มีการเสนอแนะมาพิจารณาปรับแก้ไขในร่างทีโออาร์ ก่อนนำประกาศขึ้นเวบไซต์เพื่อรับฟังความคิดประชาชนอีกเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งตามระเบียบพัสดุ ต้องประกาศรับฟังความเห็นประชาชนอย่างน้อย 2 ครั้ง หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คณะกรรมการฯ จะพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าจะสมควรจะปรับปรุงแก้ไขตามที่เสนอแนะมาหรือไม่ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะต้องประกาศรับฟังความเห็นกี่ครั้ง ขึ้นอยู่กับข้อเสนอแนะและดุยลพินิจของคณะกรรมการฯ จะเห็นสมควร หลังจากทีโออาร์ผ่านความเห็นชอบแล้ว ก็จะไปสู่ขั้นตอนตรียมการเปิดประกวดราคาจัดซื้อรถ โดยนายโอภาสจะเป็นผู้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาฯ ขึ้น 1 ชุด ทั้งนี้ในการเปิดประกวดราคาจะแบ่งออกเป็น 8 สัญญา ตามเขตการเดินรถทั้ง 8 เขต ส่วน รายละเอียดของทีโออาร์นั้น ยังไม่ขอเปิดเผย เนื่องจากยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ ขสมก. เกรงว่าจะไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตามเมื่อผ่านความเห็นชอบและนำลงประกาศเว็บไซต์ ถือว่าเป็นข้อมูลสาธารณะ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง .


ที่มา : http://www.dailynews.co.th/

Read 1375 times Last modified on Thursday, 18 July 2013 10:01