Wednesday, 14 August 2013 07:22

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "พลวัตรการขับเคลื่อนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของไทยรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”

Written by 
Rate this item
(0 votes)

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยโดยผุ้อำนวยการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย นายสุริยะ ศรีเสาวคนธ์ ได้เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "พลวัตรการขับเคลื่อนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของไทยรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556  ณ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้สนใจข้อมูลการเสนาเรื่อง "พลวัตรการขับเคลื่อนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของไทยรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนาได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

Read 1328 times