Thursday, 24 April 2014 15:34

งานเสวนา "อนาคตคมนาคมไทย พร้อมเชื่อมโยงสู่อาเซียน"

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้จัดงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง "อนาคตคมนาคมไทย พร้อมเชื่อมโยงสู่อาเซียน" ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557  เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นข้อคิดให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาสำหรับระดมความคิดเห็น รวมทั้งให้ทางกระทรวงคมนาคมใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งรองรับการเปิด AEC ในระยะยาวต่อไป โดยคุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในครั้งนี้ 

Read 1294 times