Sunday, 13 July 2014 00:51

โครงการอบรมการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานขาย และการตลาดในธุรกิจโลจิสติกส์ รุ่นที่ 2

Written by 
Rate this item
(0 votes)

โครงการอบรมการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายและการตลาดในธุรกิจโลจิสติกส์รุ่นที่ 2

(Business English E-mail Writing Course for Sales and Marketing  Staff in Logistics Business)


ระยะเวลาการอบรม         6 วัน    (เริ่มวันเสาร์ที่  26  กรกฎาคม  ถึง 16สิงหาคม  2557)

วันและเวลาการอบรม      วันที่  26 กค., 1, 2, 9,  15, 16 .. 57 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

จำนวนชั่วโมงการอบรม    36 ชั่วโมง

สถานที่การอบรม            ห้องประชุม อาคารกำธรชั้น 7

จำนวนผู้เข้าอบรม           ไม่เกิน 35 ท่าน

รายละเอียดการอบรม


ค่าใช้จ่ายการอบรม 3,900.00  บาท (รวม Coffee break เช้า-บ่าย) พร้อมรับใบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร          
Training Course of English Business Email  Writing for Sales and Marketing Staff in Logistics Business
 

ด่วนรับจำนวนจำกัด
 

สนใจเข้าอบรมหลักสูตร Training Course of English Business Email Writing for Sales Staff in Logistics Business 
 

กรุณาติดต่อ 

คุณรมย์นลิน โทร084-931-1239   คุณชุติมาพร โทร. 081-870-6211,  02-683-4014  

เบอร์แฟ็กซ์ 02-683-4015 หรือ  อีเมล์มาที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     


เอกสารเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

Read 1795 times Last modified on Tuesday, 15 July 2014 16:30