Friday, 30 January 2015 11:36

ประชุมการจัดทำแผนการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2562

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

 

คุณธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และคุณวัลภา สถิรชวาล เลขาธิการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2559 - 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

 

Read 1280 times Last modified on Friday, 30 January 2015 11:54