Thursday, 29 September 2016 14:42

งานเสวนา "สตรีคือสติ...สร้างสติให้สตรีวัยทำงาน Happy Soul...Happy Women for Better Life"

Written by 
Rate this item
(0 votes)
 
 
 

งานเสวนา "สตรีคือสติ...สร้างสติให้สตรีวัยทำงาน Happy Soul...Happy Women for Better Life"

ภาพบรรยากาศ 1ใน 6 หัวข้องานเสวนาที่น่าสนใจในงาน TILOG LOGISTIX  2016  ณ BITEC BANGNA วันที่ 22 กันยายน 2559

เวลา13:00-16:00น. ณ ห้องประชุม 221 ไบเทคบางนา 


ร่วมกันโดย เสถียรธรรมสถาน,โครงการสสส.,กระทรวงแรงงาน และสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก...ท่านแม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต,  ผอ.โสภา เกียรตินิรชา จากกระทรวงแรงงาน และนพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ จาก สสส.

ดำเนินรายการโดยคุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลติสติกส์ไทย


"เพราะ ณ ปัจจุบัน สตรีรับบทบาททั้งคุณแม่ ภรรยา พนักงาน และดูแลรับผิดชอบมากขึ้น และเพื่อให้มีสุขภาพใจสุขภาพกายที่มีความสุขอย่างมีสติ"

อย่างต่อเนื่องและติดตามชมการถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา 13.30น.เป็นต้นไป ที่ www.facebook.com/sdsface  

 22/9/59 HAPPY SOUL HAPPY WOMAN


เป้าหมายในงานครั้งนี้คือ 

1. ปชส.โครงการเพื่อให้กลุ่มคนรู้จัก และ มาร่วมโครงการ อาสาเป็นองค์กรต้นแบบในส่วนของเอกชน โดยเฉพาะคนในกลุ่มโลจิสติกส์

2. เชิญชวนให้คนเห็นความสำคัญของสตรีที่มีการนำสติ สร้างสุขมาสู่องค์กร โดยเครื่องมือของโครงการ 


ประโยชน์ที่ได้รับคือ

1.ช่วยให้เกิดตระหนักรู้ ความสำคัญ และ ปัจจัย การสร้างเครือข่าย ไตรภาคี บุญภาคี ( กระทรวงแรงงาน สสส เสถียรธรรม ) ที่เราจะร่วมกันสร้างความเข้มแข็ง

ที่สุขอย่างยั่งยืน ให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศไทย ภายใต้สภาวะที่ ท้าทายของสังคมไทย 4.0 

2. ความสำคัญของ สร้าง สุข กับ spiritual leader Happy Promoter

3. อะไรคือ กุญแจหลักสู่ การมีความสุขทุกมิติอย่างเป็นองค์รวม

4. บุญภาคี กับการเปลี่ยนแปลง ตนเอง ครอบครัว องค์กร และ สังคม 

5. กลุ่มเป้าหมาย และ พื้นที่ เครือข่ายของโครงการ และการสนับสนุนโครงการของหน่วยงาน

6. ความสำคัญของความสุข กับ ความสามารถในการแข่งขัน และ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

** ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นองค์กรต้นแบบเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร สู่สังคมต่อไป **

 

 ภาพเพิ่มเติม ในภาพข่าวกิจกรรม
Read 885 times Last modified on Thursday, 29 September 2016 15:40