Wednesday, 18 July 2018 13:28

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาภายในงาน TILOG-LOGISTIX 2018

Written by 
Rate this item
(0 votes)


ขอเชิญร่วมงานสัมมนางาน TILOG-LOGISTIX 2018

หัวข้อสัมมนาของสมาพันธ์โลจิสติกส์ ร่วม กับ หน่วยงานอื่นๆ ภายในงาน TILOG 2018 (วันที่ 29 - 31 ส.ค.2561)  

 
 
ช่องทางในการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ได้ 2 ช่องทาง 


1. Link สำหรับการลงทะเบียน 


2.QR Code สำหรับการลงทะเบียน  

 

 
Read 1112 times Last modified on Friday, 20 July 2018 16:36