Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 81

ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Rate this item
(0 votes)
จัดโดยสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ช่วงเช้าเป็นการเสวนาในมุมมองด้าน Hard Side จากตัวแทนภาคเอกชน , ตัวแทนจากภาคการส่งออกและตัวแทนจากภาควิชากร เกี่ยวกับโครงการ 2.2 ล้านล้าน เพื่อการเพิ่มศักยภาพการส่งออกและการอำนวยความสะดวกทางการค้า, การเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า , เพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในกระบวนการส่งสินค้าและบริการ , สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณนพพร เทพสิทธา…
Last modified on Wednesday, 11 September 2013 14:51
Rate this item
(0 votes)
จัดโดยสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย หลังจากการเสวนาในช่วงเช้าที่เป็นในเรื่องของ Hard Side ช่วงบ่ายเป็นการเสวนาในมุมมองของ Soft side ในเรื่องการเตรียมความพร้อมของบุคลากร แนวทางการพัฒนาบุคลากร ( Capacity Building ) ทั้งในด้านความรู้ ทักษะเส้นทางอาชีพ ทัศนคติ คุณภาพชีวิต และภาพลักษณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพกำลังคนด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ให้สอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการภาคธุรกิจ…
Last modified on Wednesday, 11 September 2013 14:42
Rate this item
(0 votes)
จัดโดยสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้จาการศึกษาของทีมงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งได้ไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC ถึงเกณฑ์ในการเลือกใช้บริการ LSPS ไทยว่าเค้าดูจากเกณฑ์อะไรบ้าง และประเภทการใช้บริการ USER ของประเทศเพื่อนบ้านส่วนให้เค้าใช้บริการประเภทใดบ้าง โอกาสในการกระจายสินค้าไทยและสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดกลุ่ม AEC การอำนวยความสะดวกทางการค้าของศุลกากร และการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อเสริมศักยภาพผู้ส่งออก ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี ,…
Last modified on Wednesday, 11 September 2013 14:25
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Thailand International Logistics Fair 2013 : TILOG 2013 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 - 12.00น. ณ ห้อง รอยัล…
Last modified on Friday, 23 August 2013 16:10
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยจัดงานเสวนา Happy Workplace on Logistics ขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 19 เพื่อให้กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้ตื่นตัวถึงการสร้างสุขภาวะในองค์กรเพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ในปี 2558 นี้ โดยได้รรับเกียรติจากวิทยากรจากบริษัทชั้นนำในสาขาโลจิสติกส์ได้แก่ คุณหทัยรัตน์…
Rate this item
(0 votes)
เวิลด์แบงค์ ชี้ โลจิสติกส์ไทยขาดการพัฒนา-ต้นทุนสูงสุดในเอเชีย กระทบแข่งขันใน AEC สมาพันธ์โลจิสติกส์-สสส. เร่งพัฒนาคนในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ตามหลัก Happy Workplace ตั้งเป้าครบ 500 องค์กรภายในปีนี้ พร้อมเปิดตัวแอพมือถือ “Happy Talk” ตัวช่วยทลายกำแพง 10 ภาษา รับการขนส่งเสรี เมื่อวันที่…
Rate this item
(0 votes)
ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา หัวข้อ " AEC: Challenge in Distribution Thai Product “ (โอกาสและความท้าทาย ในการการกระจายสินค้าไทยสู่ตลาด AEC ) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการไทยสู่ AEC วันที่…
Last modified on Wednesday, 28 August 2013 16:28
Rate this item
(0 votes)
ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา หัวข้อ " AEC: Connectivity by Happy 8 & Happy Talk “ (พัฒนาศักยภาพองค์กรด้วยการสร้างองค์กรสุขภาวะเตรียบรับ AEC) จัดโดยสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)…
Last modified on Wednesday, 28 August 2013 10:48
Rate this item
(0 votes)
 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา " China: Golden Opportunity for Thai Food and Lifestyle Product " (การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดงาน) โอกาสทอง เพียงวันเดียวเท่านั้น ที่ผู้นำเข้าสินค้ารายใหญ่จากประเทศจีน จะเดินทางมาพบผู้ส่งออกไทย เพื่อเฟ้นหา…
Last modified on Tuesday, 20 August 2013 14:56
Rate this item
(0 votes)
ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา ในงาน Thailand International Logistics Fair 2013 (TILOG 2013) หัวข้อ " Thailand 2020 2 ASEAN+1 " (การเสวนาและแสดงความคิดเห็น…
Last modified on Tuesday, 27 August 2013 09:51
Rate this item
(0 votes)
ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา หัวข้อ " Safety of AEC Connectivity by Happy 8 " (พัฒนาคุณภาพผู้ให้บริการขนส่ง และจุดพักรถเพื่อความปลอดภัยรองรับการเปิด AEC)…
Last modified on Tuesday, 27 August 2013 09:51
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยโดยผุ้อำนวยการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย นายสุริยะ ศรีเสาวคนธ์ ได้เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "พลวัตรการขับเคลื่อนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของไทยรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา