ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Rate this item
(0 votes)
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Supporting Business by Research : การเกื้อหนุนธุรกิจโดยใช้ผลการวิจัย (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) วันและเวลา วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. สถานที่…
Last modified on Friday, 19 September 2014 15:16
Rate this item
(0 votes)
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Competency Development by Knowledge Base : การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้องค์ความรู้และนโยบาย (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) วันและเวลา วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น.…
Last modified on Friday, 19 September 2014 15:17
Rate this item
(0 votes)
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Happy Workplace AEC on Logistics Society : สังคมแห่งความสุขในโลจิสติกส์ กับ AEC (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) วันและเวลา วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 13.00…
Last modified on Friday, 19 September 2014 15:18
Rate this item
(0 votes)
การเข้าพบปลัดกระทรวงคมนาคม คุณสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ณ กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์ โดยคุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และคณะ และผู้แทนจากสภาผู้ส่งออกทางเรือ 
Rate this item
(0 votes)
สำนักประสานงานโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วม กับ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และ CSCMP Thailand Roundtable จัดกิจกรรม การแถลงข่าวและ Roundtable หัวข้อ การพัฒนามาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ดัชนีประสิทธิภาพโลจิสติกส์และการแข่งขันแห่งชาติ (Logistics Performance Index…
Monday, 21 July 2014 14:20

พิธีมอบ Application Happy Talk AEC

Written by
Rate this item
(0 votes)
พิธีมอบ Application Happy Talk AEC โดยความร่วมมือระหว่าง สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกระทรวงแรงงานภายใต้โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมพร้อมประชาชนวัยแรงงานและผู้ประกอบการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 “กิจกรรม Wake up Worker ปลุกพลังในตัวคุณสู่อาเซียน” เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม…
Rate this item
(0 votes)
งานแถลงข่าวสรุปผลโครงการ “มิติใหม่ของการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก (Happy Workplace on Logistics) สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าวสรุปผลโครงการ “มิติใหม่ของการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก (Happy Workplace on Logistics) เพื่อมุ่งหวังเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ พัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งส่งเสริมให้องค์กร ให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืน…
Rate this item
(0 votes)
โครงการอบรมการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายและการตลาดในธุรกิจโลจิสติกส์รุ่นที่ 2 (Business English E-mail Writing Course for Sales and Marketing Staff in Logistics Business) ระยะเวลาการอบรม 6 วัน (เริ่มวันเสาร์ที่ 26…
Last modified on Tuesday, 15 July 2014 16:30
Rate this item
(0 votes)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ The 11th Thailand International Logistics Fair ( TILOG 2014 ) เนื่องด้วยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2557 ( The 11th Thailand International…
Last modified on Friday, 27 June 2014 17:05
Rate this item
(0 votes)
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดการประกวดสุนทรพจน์ ประจำปี 2557 ชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ” รางวัลใหญ่พร้อมโล่พระราชทานเพื่่อเป็นมงคลต่อผู้ชนะเลิศ มีถึง 3 ระดับและรางวัลอีกมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiappraisal.org/thai/essay/essays.php หรือสอบถามโทร. 02-295-3171 Email:…
Rate this item
(0 votes)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้จัดงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง "อนาคตคมนาคมไทย พร้อมเชื่อมโยงสู่อาเซียน" ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นข้อคิดให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาสำหรับระดมความคิดเห็น รวมทั้งให้ทางกระทรวงคมนาคมใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งรองรับการเปิด AEC ในระยะยาวต่อไป โดยคุณเกริกกล้า สนธิมาศ…
Rate this item
(0 votes)
กรมการขนส่งทางบก จัดสัมมนา "เสริมศักยภาพการค้าอาเซียน ด้วยคุณภาพการขนส่งไทย" ภายใต้โครงการัฒนาระบบการรองรับมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าในส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับการพัฒาระบบโลจิสติกส์ ในวันที่่ 8 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น โดยภายในงานดังกล่าว ได้มีพิธีมอบโล่ห์เกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับการรองรับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และ พิธีรับมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยตรวจประเมินภายนอก(นำร่อง) ซึ่ง คุณธง ตั้งศรีตระกูล (รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย)…
Last modified on Wednesday, 23 April 2014 12:17