Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 81

ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Rate this item
(0 votes)
หลักสูตร " สอบวัดระดับควมรู้บุคลากร ด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน การผลิตและสินค้าคงคลัง " มี 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 : 17 กรกฎาคม 2556 รุ่นที่ 2 :…
Rate this item
(0 votes)
สนใจ สมัครสมารถกดดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
Last modified on Monday, 03 June 2013 15:40
Rate this item
(1 Vote)
ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ได้ทำการศึกษาถึงแนวทางการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ ซึ่งเน้นถึงการให้แนวทางการขจัดปัญหา อุปสรรค และเล็งเห็นความต้องการของผู้ประกอบการเป็นสำคัญ ธนาคารฯ พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังมีความต้องการที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ธนาคารฯ จึงมีแนวคิดที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทย เพื่อให้ความรู้ในเรื่องแนวทางการดำเนินธูรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการเปิดประชาคม ASEAN โดยเน้นการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค การเตรียมความพร้อมเพื่อการตั้งรับในแนวทางที่หลากหลายจึงได้จัดงาน TMB Borderless on Stage…
Last modified on Friday, 31 May 2013 15:29
Rate this item
(0 votes)
สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Healthy Organization Promotion Section) ได้จัดเวทีเสวนาการสร้างสุขภาวะในองค์กร ณ.ห้อง M219 ไบเทค บางนา ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรการสร้างสุขในองค์กรจาก บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ได้แชร์ถึงการสร้างสุขภาวะในองค์กร เริ่มต้นที่เบอร์ 1 ขององค์กรให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน…
Last modified on Thursday, 30 May 2013 14:23
Rate this item
(0 votes)
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยร่วมงานสัมมาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน : แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย ร่วมกับคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร และคณะอนุกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย (อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง…
Last modified on Thursday, 23 May 2013 15:41
Friday, 29 March 2013 21:09

Training Year Plan 2556 [update 28/3/56]

Written by
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 02 May 2013 15:23
Rate this item
(0 votes)
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2ล้านล้านบาท ประเทศชาติ และ ผู้ประกอบการได้อะไร ?" : 24 เม.ย. 56
Last modified on Thursday, 23 May 2013 15:34
Rate this item
(0 votes)
 เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย (Thai Industries Sentiment Index: TISI) ในเดือนมกราคม 2556 จำนวน 1,085 ราย ครอบคลุม 42 กลุ่มอุตสาหกรรม ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ร้อยละ 28.6,…
Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ สถาบันอบรมวิชาชีพโซ่อุปทานสากลเอสซีเอ็ม ผู้แทนจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ CPIM และ CSCP จากสถาบัน APICS สหรัฐอเมริกา จัดสอบวัดระดับความรู้วิชาชีพด้านซัพพลายเชนการผลิตและสินค้าคงคลังมาตรฐานสากล ให้กับบุคคลากรไทยที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม
Last modified on Thursday, 02 May 2013 15:35
Rate this item
(0 votes)
 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "การประกันภัยสินค้า เพื่อการ นำเข้า - ส่งออก" วันอังคารที่ 2 เมษายน 56 โดย คุณวิเทพ จิระจงเจริญ ** หากต้องการเข้าร่วมสัมมนา กรุณาติดต่อ โทร 02-252-7425 , 087-060-6026…
Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35
Rate this item
(0 votes)
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "เจาะลึก UCP 600 ตามมาตราฐาน สภาหอการค้านานาชาติ" วันอังคารที่ 2 เมษายน 56 โดย คุณกิตติศักดิ์ ทวีศักดิ์ ** หากต้องการเข้าร่วมสัมมนา กรุณาติดต่อ โทร 02-252-7425 , 087-060-6026…
Last modified on Thursday, 02 May 2013 15:33