Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 81

ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Rate this item
(1 Vote)
โครงการอบรม “หัวหน้างานคลังสินค้าพันธุ์ใหม่”สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการฝึกอบรม “หัวหน้างานคลังสินค้าพันธุ์ใหม่” เพื่อสร้างยอดหัวหน้างาน ที่สามารถจัดการงานคลังสินค้าได้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ด้วยหลักสูตร Hard Skill ซึ่งจะช่วยพัฒนาบุคลากรให้เป็นยอดนักบริหารงาน และหลักสูตร Soft Skill เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นยอดนักบริหารคน โดยทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์คลังสินค้าโดยตรงจากหน่วยงานเอกชนมากมาย สอบถามและสำรองที่นั่ง Tel…
Last modified on Tuesday, 12 November 2013 14:57
Rate this item
(0 votes)
เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมการประชุมเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน” จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดการประชุมเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน” เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้นักวิจัยได้นำเสนอข้อมูลผลการวิจัย และข้อเสนอแนะต่อสาธรณชนและบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยงานวิจัยที่นำเสนอในครั้งนี้ประกอบด้วย 1.…
Last modified on Friday, 12 July 2013 14:33
Rate this item
(0 votes)
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 TMB ได้จัดงานสัมมนา “Borderless on stage ตอน ธุรกิจไทยจัดทัพ สร้างฮับ AEC” ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน คุณบุญทักษ์หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TMB…
Last modified on Monday, 17 June 2013 10:57
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยโดยรองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย คุณณรงค์ ทำประโยชน์ เข้าร่วมการแถลงข่าวการสรุปสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน : แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย 2015" เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องแถลงข่าวรัฐสภา อาคารรัฐสภา 1 คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ สมช.…
Last modified on Wednesday, 05 June 2013 12:54
Rate this item
(0 votes)
มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาหัวข้อ “อภิมหาโปรเจกต์ ท่าเรือทวาย : ความได้เปรียบในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ” ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ เชิงสพานหัวช้าง ถ. พญาไท กรุงเทพฯ …
Last modified on Wednesday, 05 June 2013 12:08
Rate this item
(0 votes)
หลักสูตร " สอบวัดระดับควมรู้บุคลากร ด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน การผลิตและสินค้าคงคลัง " มี 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 : 17 กรกฎาคม 2556 รุ่นที่ 2 :…
Rate this item
(0 votes)
สนใจ สมัครสมารถกดดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
Last modified on Monday, 03 June 2013 15:40
Rate this item
(1 Vote)
ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ได้ทำการศึกษาถึงแนวทางการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ ซึ่งเน้นถึงการให้แนวทางการขจัดปัญหา อุปสรรค และเล็งเห็นความต้องการของผู้ประกอบการเป็นสำคัญ ธนาคารฯ พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังมีความต้องการที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ธนาคารฯ จึงมีแนวคิดที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทย เพื่อให้ความรู้ในเรื่องแนวทางการดำเนินธูรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการเปิดประชาคม ASEAN โดยเน้นการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค การเตรียมความพร้อมเพื่อการตั้งรับในแนวทางที่หลากหลายจึงได้จัดงาน TMB Borderless on Stage…
Last modified on Friday, 31 May 2013 15:29
Rate this item
(0 votes)
สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Healthy Organization Promotion Section) ได้จัดเวทีเสวนาการสร้างสุขภาวะในองค์กร ณ.ห้อง M219 ไบเทค บางนา ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรการสร้างสุขในองค์กรจาก บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ได้แชร์ถึงการสร้างสุขภาวะในองค์กร เริ่มต้นที่เบอร์ 1 ขององค์กรให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน…
Last modified on Thursday, 30 May 2013 14:23
Rate this item
(0 votes)
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยร่วมงานสัมมาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน : แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย ร่วมกับคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร และคณะอนุกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย (อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง…
Last modified on Thursday, 23 May 2013 15:41
Friday, 29 March 2013 21:09

Training Year Plan 2556 [update 28/3/56]

Written by
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 02 May 2013 15:23