ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Rate this item
(0 votes)
ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา หัวข้อ " AEC: Challenge in Distribution Thai Product “ (โอกาสและความท้าทาย ในการการกระจายสินค้าไทยสู่ตลาด AEC ) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการไทยสู่ AEC วันที่…
Last modified on Wednesday, 28 August 2013 16:28
Rate this item
(0 votes)
ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา หัวข้อ " AEC: Connectivity by Happy 8 & Happy Talk “ (พัฒนาศักยภาพองค์กรด้วยการสร้างองค์กรสุขภาวะเตรียบรับ AEC) จัดโดยสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)…
Last modified on Wednesday, 28 August 2013 10:48
Rate this item
(0 votes)
 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา " China: Golden Opportunity for Thai Food and Lifestyle Product " (การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดงาน) โอกาสทอง เพียงวันเดียวเท่านั้น ที่ผู้นำเข้าสินค้ารายใหญ่จากประเทศจีน จะเดินทางมาพบผู้ส่งออกไทย เพื่อเฟ้นหา…
Last modified on Tuesday, 20 August 2013 14:56
Rate this item
(0 votes)
ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา ในงาน Thailand International Logistics Fair 2013 (TILOG 2013) หัวข้อ " Thailand 2020 2 ASEAN+1 " (การเสวนาและแสดงความคิดเห็น…
Last modified on Tuesday, 27 August 2013 09:51
Rate this item
(0 votes)
ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา หัวข้อ " Safety of AEC Connectivity by Happy 8 " (พัฒนาคุณภาพผู้ให้บริการขนส่ง และจุดพักรถเพื่อความปลอดภัยรองรับการเปิด AEC)…
Last modified on Tuesday, 27 August 2013 09:51
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยโดยผุ้อำนวยการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย นายสุริยะ ศรีเสาวคนธ์ ได้เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "พลวัตรการขับเคลื่อนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของไทยรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Rate this item
(0 votes)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และการแถลงข่าวเปิดหลักสูตร “หัวหน้างานคลังสินค้าพันธุ์ใหม่ : SMART WAREHOUSES SUPERVISOR ” โดยความร่วมมือระหว่าง สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ณ…
Rate this item
(0 votes)
พิธีลงนามความร่วมมือเปิดหลักสูตร หัวหน้างานคลังสินค้าพันธุ์ใหม่ Smart Warehouses Supervisor โดยความร่วมมือระหว่าง สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือเปิดหลักสูตรฯ พิธีการดังกล่าวจะจัดขึ้นใน วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา…
Last modified on Tuesday, 12 November 2013 15:00
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยโดยท่านเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้เข้าร่วมการประชุมเรื่อง “การระดมสมองเพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยด้านโลจิสติกส์ระบบราง” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยการประชุมเรื่อง…
Last modified on Wednesday, 24 July 2013 16:09
Rate this item
(1 Vote)
โครงการอบรม “หัวหน้างานคลังสินค้าพันธุ์ใหม่”สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการฝึกอบรม “หัวหน้างานคลังสินค้าพันธุ์ใหม่” เพื่อสร้างยอดหัวหน้างาน ที่สามารถจัดการงานคลังสินค้าได้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ด้วยหลักสูตร Hard Skill ซึ่งจะช่วยพัฒนาบุคลากรให้เป็นยอดนักบริหารงาน และหลักสูตร Soft Skill เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นยอดนักบริหารคน โดยทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์คลังสินค้าโดยตรงจากหน่วยงานเอกชนมากมาย สอบถามและสำรองที่นั่ง Tel…
Last modified on Tuesday, 12 November 2013 14:57
Rate this item
(0 votes)
เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมการประชุมเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน” จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดการประชุมเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน” เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้นักวิจัยได้นำเสนอข้อมูลผลการวิจัย และข้อเสนอแนะต่อสาธรณชนและบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยงานวิจัยที่นำเสนอในครั้งนี้ประกอบด้วย 1.…
Last modified on Friday, 12 July 2013 14:33
Rate this item
(0 votes)
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 TMB ได้จัดงานสัมมนา “Borderless on stage ตอน ธุรกิจไทยจัดทัพ สร้างฮับ AEC” ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน คุณบุญทักษ์หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TMB…
Last modified on Monday, 17 June 2013 10:57