Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 81
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 228

ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   จัดฝึกอบรมหลักสูตร การทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก ระยะเวลาอบรม : จำนวน 30 ชั่วโมง เวลา 9.00 – 16.00น. สถานที่ฝึกอบรม : วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35
Rate this item
(0 votes)
ประมวลภาพการอบรมหลักสูตร “การทำเอกสารเพื่อการนำเข้า และส่งออก e-Import &e-Export ”  โดยความร่วมมือของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพมหานคร และ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35
Rate this item
(0 votes)
เอกสารประกอบการสัมมนา " 100 ปี คมนาคมทางน้ำกับความท้ายทายในอนาคต " เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35
Rate this item
(0 votes)
นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง กล่าว่า วันนี้คณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่ได้ประกาศบังคับใช้ไปจำนวน 2 ฉบับ 22 สาขาอาชีพ เนื่องจากอัตราค่าจ้าง ....
Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35
Rate this item
(0 votes)
 นับแต่ปี 2542 ที่รถไฟฟ้ามหานคร (BTS)ได้เปิดให้บริการจนถึงวันนี้ ได้มีการต่อ ขยายเส้นทางเพื่อให้ครอบคลุมกับทุกการเดินทางของคนกรุง แต่ด้วยสภาวะของน้ำทันในตลาดโลก บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี มีโครงการจะปรับราคาค่าโดยสารสำหรับตั๋ว 30 วันขึ้น ในวันที่ 1 มีนาคมนี้ โดยผู้โดยสารที่ซื้อหรือเติมจำนวนเที่ยวภายในวันที่…
Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35
Rate this item
(0 votes)
“ภาษีอากรแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์” เป็นการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีอากรของกรมศุลากร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการค้าที่นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการบริโภคภายในประเทศ หรือนำเข้ามาเพื่อประกอบธุรกรรม เช่น การผลิต ผสม ประกอบ ฯลฯ แล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งจะได้รับสิทธิยกเว้นอากรขณะนำเข้า ตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของผู้ประกอบการประเภทต่างๆ ได้แก่ คลังสินค้าทัณฑ์บนฯ เขตปลอดอากร การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35
Rate this item
(0 votes)
 กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) รายงานข้อมูลการจับกุมการกระทำความผิดบนท้องถนน ใน 10 ข้อหาหลัก ที่ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ กทม.ทำผิดกฎหมายจราจรมากที่สุด ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.2555) ว่า บก.จร.มีผลจับกุมผู้กระทำผิดได้ทั้งหมด 12,350 ราย แบ่งเป็นพื้นที่ บก.น.1 มีการจับกุม 11,784…
Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35
Rate this item
(0 votes)
สัมมนา " ยกเครื่องการศึกษาไทย : สู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง " จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในวันที่15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00 - 16.00 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์…
Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35
Rate this item
(0 votes)
แจ้งความคืบหน้าอัพเดทวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 แจ้งเปลี่ยนสถานที่ในการอบรมหลักสูตร "การทำเอกสารเพื่อการส่งออก" พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35
Rate this item
(0 votes)
ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการส่งหลักฐาน (รูปถ่ายที่ทำงานถูกน้ำท่วม หรือรูปที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วม) 
Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35
Rate this item
(0 votes)
สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการเรียนรู้การบริหารจัดการและการตลาดสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ   
Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35
Rate this item
(0 votes)
หลักสูตร “การทำเอกสารเพื่อการนำเข้า – ส่งออก” (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ภายใต้โครงการยกระดับฝีมือแรงงาน ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกลับสู่สถานประกอบกิจการ โดยความร่วมมือของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย หลักสูตร 10 วัน จำนวน 60 ชั่วโมง เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 13 – 24 กุมภาพันธ์ 2555…
Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35