ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Rate this item
(0 votes)
          คณะกรรมการสมาคมประกันวินาศภัย ได้กำหนดแผนงานเพื่อศึกษารูปแบบการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในปัจจุบัน    ดังนั้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ทางคณะกรรมการฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการกรอกแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อนำไปประกอบการพิจรณาในการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยใหม่สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่ง ข้อมูลทั้งหมดของท่าน ทางคณะกรรมการฯ จะไม่นำไปเปิดเผย
Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35
Page 18 of 18