หลักสูตร “การทำเอกสารเพื่อการนำเข้า – ส่งออก” (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ภายใต้โครงการยกระดับฝีมือแรงงาน ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกลับสู่สถานประกอบกิจการ โดยความร่วมมือของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย หลักสูตร 10 วัน จำนวน 60 ชั่วโมง
เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 13 – 24 กุมภาพันธ์ 2555 (จำนวน 2 รุ่น) หลักสูตร “การทำเอกสารเพื่อการนำเข้า – ส่งออก” (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)ภายใต้โครงการยกระดับฝีมือแรงงาน ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกลับสู่สถานประกอบกิจการ โดยความร่วมมือของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยหลักสูตร 10 วัน จำนวน 60 ชั่วโมงเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 13 – 24 กุมภาพันธ์ 2555 (จำนวน 2 รุ่น) สามารถคลิกดูรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมอบรมได้ที่นี่