รวม 2 สุดยอดนวัตกรรม ในมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งภูมิภาคเอเชีย
“BANGKOK RHVAC 2011 AND BANGKOK E&E 2011”
RHVAC-2011