ทางสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมได้ เนื่องจากว่าการอบรมครั้งนี้ ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเป็นผู้คัดเลือกคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม และเป็นผู้จัดการเรื่องสถานที่การอบรมเองนะค่ะ