ฝึกอบรมชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการส่งหลักฐาน (รูปถ่ายที่ทำงานถูกน้ำท่วม หรือรูปที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วม)