เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กล่าวถึงแนวทางการพัฒนารถไฟไทยภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ว่า